6 days in tokyo

เริ่มต้น: Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)

วัน 1: โตเกียว
วัน 2: โตเกียว, นีงาตะ
วัน 3: โตเกียว, ชิบะ
วัน 4: โตเกียว, คานางาวะ
วัน 5: โตเกียว
วัน 6: โตเกียว, ชิบะ

สถานที่ยอดนิยมในแผนการเดินทางนี้: Tsukiji Outer Market, teamLab Planets TOKYO DMM, Legoland Discovery Center Tokyo

อัปเดต 2023.11.29
 • DAY1
 • DAY2
 • DAY3
 • DAY4
 • DAY5
 • DAY6
create plan image

คุณสามารถสร้างแผนการเดินทางของคุณเองได้โดยอ้างอิงจากแผนการเดินทางที่แนะนำ นอกจากนี้ แค่เพิ่มสถานที่ที่คุณอยากไปและแสดงเส้นทางและตารางเวลาโดยอัตโนมัติ คุณก็จะได้แผนการเดินทางของคุณในเวลารวดเร็ว!

สร้างแผนการเดินทางของคุณจากแผนการเดินทางนี้
 • DAY1
 • DAY2
 • DAY3
 • DAY4
 • DAY5
 • DAY6
 • DAY1
 • DAY2
 • DAY3
 • DAY4
 • DAY5
 • DAY6
create plan image

คุณสามารถสร้างแผนการเดินทางของคุณเองได้โดยอ้างอิงจากแผนการเดินทางที่แนะนำ นอกจากนี้ แค่เพิ่มสถานที่ที่คุณอยากไปและแสดงเส้นทางและตารางเวลาโดยอัตโนมัติ คุณก็จะได้แผนการเดินทางของคุณในเวลารวดเร็ว!

สร้างแผนการเดินทางของคุณจากแผนการเดินทางนี้