อิวาเตะ

ฮาจิมันไต / ที่ราบสูงอัปปิ

HACHIMANTAI / APPI HIGHLAND

recommend spot

จุดยอดนิยม

recommend spot

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบทความ
recommend spot

กำหนดการเดินทาง

พื้นที่อื่นๆ ของอิวาเตะ

+ -
back
open

ฮาจิมันไต / ที่ราบสูงอัปปิพื้นที่