สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล) ถึง ฮามะมัตสึโจ

โตเกียวโมโนเรล ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โตเกียวโมโนเรล : 22นาที ~
 • 東京モノレール区間快速 : 20นาที ~
 • 東京モノレール空港快速 : 17นาที ~
5:00
 • 05:13 → 05:33 ( 20นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:22 → 05:45 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:34 → 05:57 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:46 → 06:09 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:59 → 06:22 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
6:00
 • 06:05 → 06:28 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:11 → 06:34 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:18 → 06:41 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:28 → 06:51 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:33 → 06:57 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:40 → 07:03 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:45 → 07:08 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:54 → 07:17 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:59 → 07:21 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
7:00
 • 07:05 → 07:28 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:10 → 07:33 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:15 → 07:38 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:20 → 07:42 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:25 → 07:47 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:30 → 07:53 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:35 → 07:58 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:40 → 08:02 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:45 → 08:08 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:50 → 08:13 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:55 → 08:18 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
8:00
 • 08:00 → 08:23 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:05 → 08:28 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:10 → 08:32 ( 22นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:15 → 08:38 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:20 → 08:43 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:25 → 08:48 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:30 → 08:53 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:35 → 08:58 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:40 → 09:03 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:47 → 09:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:50 → 09:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:57 → 09:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
9:00
 • 09:00 → 09:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:07 → 09:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:10 → 09:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:17 → 09:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:20 → 09:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:27 → 09:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:30 → 09:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:37 → 10:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:40 → 09:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:47 → 10:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:50 → 10:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:57 → 10:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
10:00
 • 10:00 → 10:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:07 → 10:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:10 → 10:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:17 → 10:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:20 → 10:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:27 → 10:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:30 → 10:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:37 → 11:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:40 → 10:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:47 → 11:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:50 → 11:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:57 → 11:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
11:00
 • 11:00 → 11:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:07 → 11:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:10 → 11:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:17 → 11:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:20 → 11:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:27 → 11:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:30 → 11:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:37 → 12:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:40 → 11:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:47 → 12:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:50 → 12:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:57 → 12:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
12:00
 • 12:00 → 12:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:07 → 12:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:10 → 12:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:17 → 12:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:20 → 12:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:27 → 12:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:30 → 12:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:37 → 13:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:40 → 12:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:47 → 13:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:50 → 13:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:57 → 13:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
13:00
 • 13:00 → 13:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:07 → 13:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:10 → 13:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:17 → 13:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:20 → 13:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:27 → 13:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:30 → 13:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:37 → 14:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:40 → 13:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:47 → 14:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:50 → 14:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:57 → 14:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
14:00
 • 14:00 → 14:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:07 → 14:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:10 → 14:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:17 → 14:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:20 → 14:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:27 → 14:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:30 → 14:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:37 → 15:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:40 → 14:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:47 → 15:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:50 → 15:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:57 → 15:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
15:00
 • 15:00 → 15:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:07 → 15:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:10 → 15:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:17 → 15:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:20 → 15:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:27 → 15:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:30 → 15:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:37 → 16:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:40 → 15:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:47 → 16:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:50 → 16:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:57 → 16:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
16:00
 • 16:00 → 16:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:07 → 16:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:10 → 16:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:17 → 16:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:20 → 16:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:27 → 16:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:30 → 16:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:37 → 17:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:40 → 16:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:47 → 17:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:50 → 17:08 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:57 → 17:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
17:00
 • 17:00 → 17:18 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:07 → 17:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:10 → 17:28 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:17 → 17:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:20 → 17:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:27 → 17:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:30 → 17:48 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:37 → 18:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:40 → 17:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:48 → 18:13 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:51 → 18:09 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:55 → 18:18 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
18:00
 • 18:02 → 18:27 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:06 → 18:24 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:10 → 18:33 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:18 → 18:43 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:21 → 18:39 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:25 → 18:48 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:33 → 18:58 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:36 → 18:54 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:40 → 19:03 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:48 → 19:13 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:51 → 19:09 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:55 → 19:18 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
19:00
 • 19:02 → 19:27 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:06 → 19:23 ( 17นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:10 → 19:33 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:17 → 19:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:20 → 19:38 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:24 → 19:47 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:31 → 19:57 ( 26นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:36 → 19:53 ( 17นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:41 → 20:07 ( 26นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:46 → 20:03 ( 17นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:50 → 20:13 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
20:00
 • 20:00 → 20:23 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:09 → 20:34 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:13 → 20:30 ( 17นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:21 → 20:44 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:29 → 20:52 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:36 → 21:02 ( 26นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:40 → 20:58 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:47 → 21:10 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:56 → 21:19 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
21:00
 • 21:06 → 21:31 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:10 → 21:27 ( 17นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:17 → 21:40 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:28 → 21:51 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:38 → 21:56 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:40 → 22:03 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:51 → 22:14 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
22:00
 • 22:01 → 22:24 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:11 → 22:29 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:14 → 22:37 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:23 → 22:46 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:33 → 22:56 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:43 → 23:01 ( 18นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:48 → 23:11 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
23:00
 • 23:02 → 23:25 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:16 → 23:33 ( 17นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:18 → 23:41 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:30 → 23:53 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:44 → 00:07 ( 23นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
0:00
 • 00:04 → 00:24 ( 20นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ