สนามบินฟุกุโอกะ ถึง ฮาคาตะ

ฟุกุโอกะเทศบาลสายสนามบิน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 福岡市営空港線快速 : 5นาที ~
 • ฟุกุโอกะเทศบาลสายสนามบิน : 5นาที ~
5:00
 • 05:45 → 05:50 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 05:59 → 06:05 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
6:00
 • 06:11 → 06:17 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 06:18 → 06:23 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 06:32 → 06:37 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 06:46 → 06:51 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง นิชิคารัตสึ
7:00
 • 07:02 → 07:07 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 07:11 → 07:17 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 07:21 → 07:26 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 07:32 → 07:38 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 07:38 → 07:44 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 07:45 → 07:50 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 07:54 → 08:00 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
8:00
 • 08:03 → 08:08 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 08:10 → 08:16 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:17 → 08:22 ( 5นาที )
  福岡市営空港線快速
  ถึง นิชิคารัตสึ
 • 08:25 → 08:30 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 08:32 → 08:38 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:38 → 08:43 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 08:47 → 08:53 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:55 → 09:00 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
9:00
 • 09:01 → 09:06 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 09:07 → 09:13 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 09:11 → 09:16 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 09:21 → 09:26 ( 5นาที )
  福岡市営空港線快速
  ถึง นิชิคารัตสึ
 • 09:30 → 09:35 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 09:39 → 09:44 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 09:46 → 09:51 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 09:52 → 09:58 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
10:00
 • 10:00 → 10:05 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 10:05 → 10:11 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 10:11 → 10:16 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 10:22 → 10:27 ( 5นาที )
  福岡市営空港線快速
  ถึง นิชิคารัตสึ
 • 10:31 → 10:36 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 10:38 → 10:43 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 10:45 → 10:50 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 10:51 → 10:57 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
11:00
 • 11:00 → 11:05 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 11:08 → 11:14 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 11:17 → 11:22 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 11:23 → 11:28 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 11:30 → 11:36 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 11:37 → 11:42 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 11:45 → 11:51 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 11:52 → 11:57 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
12:00
 • 12:00 → 12:06 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 12:07 → 12:12 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 12:15 → 12:21 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 12:22 → 12:27 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 12:30 → 12:36 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 12:35 → 12:40 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 12:45 → 12:51 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 12:52 → 12:57 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
13:00
 • 13:00 → 13:06 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 13:07 → 13:12 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 13:15 → 13:21 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 13:22 → 13:27 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 13:30 → 13:36 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 13:37 → 13:42 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 13:45 → 13:51 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 13:52 → 13:57 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
14:00
 • 14:00 → 14:06 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 14:07 → 14:12 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 14:15 → 14:21 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 14:24 → 14:29 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 14:33 → 14:38 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 14:41 → 14:46 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 14:48 → 14:54 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 14:52 → 14:57 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
15:00
 • 15:00 → 15:06 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 15:07 → 15:12 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 15:15 → 15:21 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 15:22 → 15:27 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 15:30 → 15:36 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 15:37 → 15:42 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 15:44 → 15:50 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 15:50 → 15:56 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 15:54 → 15:59 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
16:00
 • 16:04 → 16:10 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 16:11 → 16:16 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 16:19 → 16:24 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 16:26 → 16:32 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 16:33 → 16:38 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 16:39 → 16:44 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 16:46 → 16:51 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 16:54 → 16:59 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
17:00
 • 17:00 → 17:05 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 17:09 → 17:14 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 17:14 → 17:19 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 17:23 → 17:28 ( 5นาที )
  福岡市営空港線快速
  ถึง นิชิคารัตสึ
 • 17:31 → 17:36 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 17:38 → 17:43 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 17:44 → 17:50 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 17:51 → 17:56 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 17:58 → 18:03 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
18:00
 • 18:04 → 18:09 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 18:10 → 18:16 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 18:15 → 18:20 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 18:20 → 18:25 ( 5นาที )
  福岡市営空港線快速
  ถึง คารัตสึ
 • 18:29 → 18:34 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 18:37 → 18:42 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 18:45 → 18:50 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 18:52 → 18:57 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 18:58 → 19:04 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
19:00
 • 19:04 → 19:09 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 19:12 → 19:18 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 19:20 → 19:25 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 19:27 → 19:33 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 19:34 → 19:39 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 19:43 → 19:49 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 19:53 → 19:58 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 19:59 → 20:04 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
20:00
 • 20:07 → 20:12 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 20:14 → 20:20 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 20:21 → 20:26 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 20:29 → 20:35 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 20:37 → 20:42 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 20:42 → 20:48 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 20:48 → 20:53 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง นิชิคารัตสึ
 • 20:56 → 21:02 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
21:00
 • 21:04 → 21:09 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 21:12 → 21:17 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 21:22 → 21:27 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง คารัตสึ
 • 21:33 → 21:39 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 21:40 → 21:46 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 21:46 → 21:51 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 21:56 → 22:02 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
22:00
 • 22:06 → 22:11 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 22:15 → 22:21 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 22:24 → 22:30 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 22:35 → 22:40 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 22:44 → 22:49 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 22:57 → 23:02 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
23:00
 • 23:10 → 23:15 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง นิชิคารัตสึ
 • 23:21 → 23:27 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 23:33 → 23:38 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 23:41 → 23:47 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 23:48 → 23:54 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
0:00
 • 00:00 → 00:06 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ