ชินากาว่า ถึง ไมบาระ

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โคดาม่า : 2โมง 57นาที ~
 • ฮิการิ : 1โมง 59นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:28 → 08:42 ( 2โมง 14นาที )
  ひかり631号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:04 → 10:10 ( 3โมง 6นาที )
  こだま703号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:40 → 09:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり633号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:04 → 11:10 ( 3โมง 6นาที )
  こだま707号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:40 → 10:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり635号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:04 → 12:10 ( 3โมง 6นาที )
  こだま711号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:40 → 11:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり637号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:04 → 13:10 ( 3โมง 6นาที )
  こだま715号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:40 → 12:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり639号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:04 → 14:10 ( 3โมง 6นาที )
  こだま719号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:40 → 13:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり641号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:04 → 15:10 ( 3โมง 6นาที )
  こだま723号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:40 → 14:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり643号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:04 → 16:10 ( 3โมง 6นาที )
  こだま727号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:40 → 15:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり645号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:04 → 17:10 ( 3โมง 6นาที )
  こだま731号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:40 → 16:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり647号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:04 → 18:10 ( 3โมง 6นาที )
  こだま735号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:40 → 17:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり649号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:04 → 19:10 ( 3โมง 6นาที )
  こだま739号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:40 → 18:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり651号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:40 → 19:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり653号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:10 → 20:32 ( 2โมง 22นาที )
  ひかり655号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:40 → 20:47 ( 2โมง 7นาที )
  ひかり657号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:10 → 21:27 ( 2โมง 17นาที )
  ひかり659号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:40 → 21:39 ( 1โมง 59นาที )
  ひかり661号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:04 → 23:01 ( 2โมง 57นาที )
  こだま755号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:19 → 22:33 ( 2โมง 14นาที )
  ひかり663号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket