อุเมดะ (สายฮันคิว) ถึง โฮทารุกะอิเกะ

ฮันคิวสายหลักทาคาราซูกะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 阪急宝塚線急行 : 13นาที ~
 • 阪急宝塚線 : 19นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:00 → 05:19 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 05:20 → 05:39 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 05:40 → 05:59 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ทาการะสูกะ
6:00
 • 06:00 → 06:19 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 06:15 → 06:34 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 06:25 → 06:44 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 06:34 → 06:47 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 06:35 → 06:55 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 06:48 → 07:01 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 06:49 → 07:09 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
7:00
 • 07:00 → 07:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:01 → 07:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 07:10 → 07:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:11 → 07:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 07:20 → 07:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:21 → 07:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 07:30 → 07:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:31 → 07:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 07:40 → 07:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:41 → 08:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 07:50 → 08:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:51 → 08:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
8:00
 • 08:00 → 08:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:01 → 08:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:10 → 08:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:11 → 08:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:20 → 08:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:21 → 08:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:30 → 08:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:31 → 08:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:40 → 08:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:41 → 09:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:50 → 09:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:51 → 09:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
9:00
 • 09:00 → 09:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:01 → 09:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 09:10 → 09:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:11 → 09:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 09:20 → 09:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:21 → 09:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 09:30 → 09:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:31 → 09:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 09:40 → 09:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:41 → 10:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 09:50 → 10:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:51 → 10:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
10:00
 • 10:00 → 10:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:01 → 10:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 10:10 → 10:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:11 → 10:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 10:20 → 10:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:21 → 10:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 10:30 → 10:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:31 → 10:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 10:40 → 10:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:41 → 11:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 10:50 → 11:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:51 → 11:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
11:00
 • 11:00 → 11:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:01 → 11:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 11:10 → 11:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:11 → 11:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 11:20 → 11:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:21 → 11:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 11:30 → 11:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:31 → 11:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 11:40 → 11:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:41 → 12:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 11:50 → 12:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:51 → 12:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
12:00
 • 12:00 → 12:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:01 → 12:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 12:10 → 12:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:11 → 12:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 12:20 → 12:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:21 → 12:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 12:30 → 12:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:31 → 12:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 12:40 → 12:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:41 → 13:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 12:50 → 13:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:51 → 13:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
13:00
 • 13:00 → 13:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:01 → 13:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 13:10 → 13:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:11 → 13:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 13:20 → 13:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:21 → 13:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 13:30 → 13:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:31 → 13:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 13:40 → 13:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:41 → 14:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 13:50 → 14:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:51 → 14:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
14:00
 • 14:00 → 14:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:01 → 14:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 14:10 → 14:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:11 → 14:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 14:20 → 14:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:21 → 14:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 14:30 → 14:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:31 → 14:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 14:40 → 14:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:41 → 15:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 14:50 → 15:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:51 → 15:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
15:00
 • 15:00 → 15:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:01 → 15:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 15:10 → 15:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:11 → 15:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 15:20 → 15:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:21 → 15:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 15:30 → 15:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:31 → 15:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 15:40 → 15:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:41 → 16:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 15:50 → 16:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:51 → 16:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
16:00
 • 16:00 → 16:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:01 → 16:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 16:10 → 16:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:11 → 16:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 16:20 → 16:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:21 → 16:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 16:30 → 16:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:31 → 16:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 16:40 → 16:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:41 → 17:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 16:50 → 17:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:51 → 17:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
17:00
 • 17:00 → 17:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:01 → 17:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 17:10 → 17:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:11 → 17:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 17:20 → 17:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:21 → 17:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 17:30 → 17:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:31 → 17:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 17:40 → 17:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:41 → 18:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 17:50 → 18:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:51 → 18:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
18:00
 • 18:00 → 18:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:01 → 18:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 18:10 → 18:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:11 → 18:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 18:20 → 18:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:21 → 18:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 18:30 → 18:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:31 → 18:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 18:40 → 18:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:41 → 19:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 18:50 → 19:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:51 → 19:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
19:00
 • 19:00 → 19:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 19:01 → 19:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 19:12 → 19:25 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 19:13 → 19:33 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 19:24 → 19:37 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 19:25 → 19:45 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 19:36 → 19:49 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 19:37 → 19:57 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 19:48 → 20:01 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 19:49 → 20:09 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
20:00
 • 20:00 → 20:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 20:01 → 20:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 20:12 → 20:25 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 20:13 → 20:33 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 20:24 → 20:37 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 20:25 → 20:45 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 20:36 → 20:49 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 20:37 → 20:57 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 20:48 → 21:01 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 20:49 → 21:09 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
21:00
 • 21:00 → 21:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 21:01 → 21:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 21:12 → 21:25 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 21:13 → 21:33 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 21:24 → 21:37 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 21:25 → 21:45 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 21:36 → 21:49 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 21:37 → 21:57 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง อิเกะดะ (โอซากะ)
 • 21:48 → 22:01 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 21:49 → 22:09 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
22:00
 • 22:00 → 22:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 22:05 → 22:24 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 22:15 → 22:28 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 22:20 → 22:39 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 22:30 → 22:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 22:35 → 22:54 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 22:45 → 22:59 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 22:50 → 23:09 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
23:00
 • 23:00 → 23:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 23:05 → 23:24 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 23:15 → 23:28 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 23:20 → 23:39 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 23:30 → 23:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 23:35 → 23:54 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 23:45 → 23:58 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 23:50 → 00:09 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
0:00
 • 00:00 → 00:19 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 00:10 → 00:29 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ