ยามาโตะไซไดจิ ถึง คินเท็ตสึนาระ

คินเท็ตสึสายนาระ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ : 4นาที ~
 • 近鉄難波・奈良線準急 : 5นาที ~
 • 近鉄難波・奈良線区間準急 : 5นาที ~
 • 近鉄難波・奈良線快速急行 : 5นาที ~
 • 近鉄難波・奈良線急行 : 5นาที ~
 • 近鉄難波・奈良線 : 5นาที ~
 • ฮิโนโทริ : 4นาที ~
 • คินเท็ตสึเกียวโทเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ : 4นาที ~
 • 近鉄京都線急行 : 5นาที ~
5:00
 • 05:11 → 05:16 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 05:30 → 05:36 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 05:40 → 05:45 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 05:51 → 05:57 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
6:00
 • 06:03 → 06:09 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 06:14 → 06:20 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 06:24 → 06:30 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 06:39 → 06:45 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 06:49 → 06:55 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 06:52 → 06:58 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 06:56 → 07:02 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
7:00
 • 07:01 → 07:07 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:08 → 07:14 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:21 → 07:27 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:24 → 07:30 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:34 → 07:39 ( 5นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:37 → 07:42 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:42 → 07:47 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:53 → 07:58 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:58 → 08:03 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
8:00
 • 08:03 → 08:09 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:09 → 08:14 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:13 → 08:19 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:17 → 08:23 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:20 → 08:25 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:27 → 08:33 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:31 → 08:37 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:36 → 08:42 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:41 → 08:47 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:47 → 08:53 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:53 → 08:59 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:59 → 09:05 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
9:00
 • 09:03 → 09:09 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:10 → 09:16 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:15 → 09:21 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:21 → 09:26 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:25 → 09:30 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:30 → 09:36 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:34 → 09:40 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:41 → 09:47 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:51 → 09:57 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:55 → 10:00 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
10:00
 • 10:01 → 10:07 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 10:05 → 10:11 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 10:09 → 10:14 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 10:15 → 10:20 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 10:27 → 10:33 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 10:36 → 10:41 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 10:45 → 10:50 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 10:53 → 10:58 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 10:57 → 11:03 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
11:00
 • 11:04 → 11:09 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 11:12 → 11:18 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 11:14 → 11:20 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 11:19 → 11:24 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 11:21 → 11:27 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 11:26 → 11:32 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 11:36 → 11:41 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 11:44 → 11:50 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 11:54 → 12:00 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 11:59 → 12:04 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
12:00
 • 12:01 → 12:07 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 12:04 → 12:10 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 12:14 → 12:20 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 12:24 → 12:30 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 12:34 → 12:40 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 12:44 → 12:50 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 12:54 → 13:00 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 12:59 → 13:04 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
13:00
 • 13:04 → 13:10 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 13:14 → 13:20 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 13:24 → 13:30 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 13:31 → 13:37 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 13:36 → 13:41 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 13:44 → 13:50 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 13:54 → 14:00 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 13:59 → 14:04 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
14:00
 • 14:04 → 14:10 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 14:14 → 14:20 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 14:24 → 14:30 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 14:34 → 14:40 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 14:44 → 14:50 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 14:54 → 15:00 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 14:59 → 15:04 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
15:00
 • 15:01 → 15:07 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:04 → 15:10 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:14 → 15:20 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:27 → 15:32 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:31 → 15:37 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:34 → 15:40 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:44 → 15:50 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:54 → 16:00 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:59 → 16:04 ( 5นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
16:00
 • 16:04 → 16:10 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:08 → 16:14 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:14 → 16:20 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:17 → 16:23 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:22 → 16:27 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:24 → 16:30 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:30 → 16:36 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:34 → 16:40 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:46 → 16:51 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:54 → 17:00 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:57 → 17:02 ( 5นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
17:00
 • 17:04 → 17:10 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:10 → 17:15 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:17 → 17:23 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:22 → 17:27 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:25 → 17:31 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:29 → 17:35 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:33 → 17:39 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:39 → 17:45 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:45 → 17:51 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:49 → 17:53 ( 4นาที )
  ひのとり
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:52 → 17:57 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:56 → 18:01 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
18:00
 • 18:01 → 18:06 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:09 → 18:13 ( 4นาที )
  近鉄難波・奈良線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:11 → 18:17 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:18 → 18:25 ( 7นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:21 → 18:27 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:26 → 18:31 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:30 → 18:36 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:37 → 18:42 ( 5นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:41 → 18:47 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:49 → 18:53 ( 4นาที )
  ひのとり
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:50 → 18:56 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:52 → 18:58 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:58 → 19:05 ( 7นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
19:00
 • 19:02 → 19:07 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:09 → 19:15 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:13 → 19:18 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:20 → 19:26 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:22 → 19:28 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:27 → 19:32 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:31 → 19:37 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:37 → 19:42 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:40 → 19:45 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:44 → 19:50 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:49 → 19:53 ( 4นาที )
  ひのとり
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:53 → 19:58 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
20:00
 • 20:00 → 20:05 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 20:02 → 20:07 ( 5นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 20:05 → 20:11 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 20:09 → 20:13 ( 4นาที )
  近鉄難波・奈良線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 20:12 → 20:18 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 20:18 → 20:23 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 20:23 → 20:29 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 20:31 → 20:37 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 20:37 → 20:42 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 20:41 → 20:46 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 20:50 → 20:54 ( 4นาที )
  ひのとり
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 20:54 → 20:59 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
21:00
 • 21:04 → 21:09 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 21:09 → 21:13 ( 4นาที )
  近鉄難波・奈良線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 21:11 → 21:17 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 21:22 → 21:27 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 21:27 → 21:32 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 21:34 → 21:39 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 21:39 → 21:45 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 21:43 → 21:48 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 21:46 → 21:51 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 21:49 → 21:53 ( 4นาที )
  ひのとり
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 21:56 → 22:01 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
22:00
 • 22:01 → 22:06 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:11 → 22:16 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:14 → 22:18 ( 4นาที )
  近鉄難波・奈良線特急〔アーバンライナー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:22 → 22:28 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:27 → 22:31 ( 4นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:31 → 22:37 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:38 → 22:43 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:44 → 22:50 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:49 → 22:54 ( 5นาที )
  ひのとり
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:53 → 22:59 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:56 → 23:00 ( 4นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:58 → 23:04 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
23:00
 • 23:10 → 23:15 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 23:14 → 23:18 ( 4นาที )
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 23:15 → 23:20 ( 5นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 23:22 → 23:27 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 23:26 → 23:30 ( 4นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 23:31 → 23:37 ( 6นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 23:39 → 23:44 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 23:48 → 23:53 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 23:59 → 00:03 ( 4นาที )
  ひのとり
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
0:00
 • 00:01 → 00:07 ( 6นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 00:10 → 00:15 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 00:21 → 00:26 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 00:37 → 00:42 ( 5นาที )
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ถึง คินเท็ตสึนาระ