โอกากิ ถึง ไมบาระ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) : 34นาที ~
 • JR東海道本線新快速(熱海-米原) : 34นาที ~
 • JR東海道本線特別快速(熱海-米原) : 36นาที ~
 • JR東海道本線区間快速(熱海-米原) : 36นาที ~
 • ชิราซางิ : 26นาที ~
 • ฮิดะ : 28นาที ~
 • JR東海道本線快速(熱海-米原) : 36นาที ~
5:00
 • 05:23 → 05:58 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 05:53 → 06:27 ( 34นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
6:00
 • 06:20 → 06:55 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 06:52 → 07:27 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
7:00
 • 07:25 → 08:00 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
8:00
 • 08:09 → 08:44 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 08:21 → 08:49 ( 28นาที )
  しらさぎ1号
  ถึง คานาซาวะ
 • 08:41 → 09:16 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
9:00
 • 09:10 → 09:45 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 09:21 → 09:48 ( 27นาที )
  しらさぎ3号
  ถึง คานาซาวะ
 • 09:43 → 10:17 ( 34นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
10:00
 • 10:11 → 10:46 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 10:21 → 10:48 ( 27นาที )
  しらさぎ5号
  ถึง คานาซาวะ
 • 10:42 → 11:17 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
11:00
 • 11:12 → 11:47 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 11:42 → 12:17 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
12:00
 • 12:11 → 12:46 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 12:22 → 12:48 ( 26นาที )
  しらさぎ7号
  ถึง คานาซาวะ
 • 12:42 → 13:17 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
13:00
 • 13:12 → 13:47 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 13:42 → 14:17 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
14:00
 • 14:10 → 14:45 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 14:22 → 14:48 ( 26นาที )
  しらさぎ9号
  ถึง คานาซาวะ
 • 14:41 → 15:16 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
15:00
 • 15:09 → 15:44 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 15:37 → 16:12 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
16:00
 • 16:09 → 16:44 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 16:22 → 16:48 ( 26นาที )
  しらさぎ11号
  ถึง คานาซาวะ
 • 16:37 → 17:12 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
17:00
 • 17:09 → 17:44 ( 35นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 17:37 → 18:11 ( 34นาที )
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 17:54 → 18:22 ( 28นาที )
  ひだ36号
  ถึง โอซากะ
18:00
 • 18:04 → 18:40 ( 36นาที )
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 18:22 → 18:48 ( 26นาที )
  しらさぎ13号
  ถึง คานาซาวะ
 • 18:34 → 19:10 ( 36นาที )
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 18:59 → 19:35 ( 36นาที )
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
19:00
 • 19:29 → 20:05 ( 36นาที )
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 19:59 → 20:35 ( 36นาที )
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
20:00
 • 20:21 → 20:48 ( 27นาที )
  しらさぎ15号
  ถึง คานาซาวะ
 • 20:30 → 21:06 ( 36นาที )
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
21:00
 • 21:04 → 21:38 ( 34นาที )
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 21:34 → 22:10 ( 36นาที )
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
22:00
 • 22:04 → 22:38 ( 34นาที )
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
 • 22:34 → 23:10 ( 36นาที )
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ
23:00
 • 23:25 → 23:59 ( 34นาที )
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ถึง ไมบาระ