อาซากุสะ ถึง วัดเซนกาคุจิ

รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ : 21นาที ~
 • 都営浅草線エアポート快特 : 17นาที ~
 • 都営浅草線快特 : 21นาที ~
 • 都営浅草線特急 : 21นาที ~
 • 都営浅草線急行 : 21นาที ~
5:00
 • 05:03 → 05:24 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:16 → 05:37 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:26 → 05:48 ( 22นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:36 → 05:57 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 05:46 → 06:07 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:56 → 06:17 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
6:00
 • 06:06 → 06:27 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:16 → 06:37 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:23 → 06:44 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:28 → 06:46 ( 18นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:31 → 06:53 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:38 → 06:59 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:43 → 07:04 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:49 → 07:10 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:56 → 07:17 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
7:00
 • 07:02 → 07:23 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:07 → 07:28 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:12 → 07:33 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:17 → 07:38 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:23 → 07:44 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:28 → 07:49 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:33 → 07:54 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:38 → 07:59 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:43 → 08:04 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:48 → 08:09 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:53 → 08:14 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:57 → 08:18 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
8:00
 • 08:02 → 08:23 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:09 → 08:30 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:13 → 08:34 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:18 → 08:39 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:23 → 08:44 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:29 → 08:50 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:34 → 08:55 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:39 → 09:00 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:44 → 09:05 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:49 → 09:10 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:53 → 09:14 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:59 → 09:20 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
9:00
 • 09:04 → 09:25 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:09 → 09:30 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:14 → 09:35 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:19 → 09:40 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:25 → 09:46 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:30 → 09:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:35 → 09:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:42 → 10:00 ( 18นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:45 → 10:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:50 → 10:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:56 → 10:17 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
10:00
 • 10:00 → 10:21 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:05 → 10:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:10 → 10:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:15 → 10:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:22 → 10:40 ( 18นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:25 → 10:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:30 → 10:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:35 → 10:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:40 → 11:01 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:45 → 11:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:50 → 11:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:55 → 11:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
11:00
 • 11:03 → 11:20 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:05 → 11:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:10 → 11:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:15 → 11:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 11:20 → 11:41 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:25 → 11:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:30 → 11:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:35 → 11:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 11:43 → 12:00 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:45 → 12:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:50 → 12:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:55 → 12:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
12:00
 • 12:00 → 12:21 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:05 → 12:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:10 → 12:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:15 → 12:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 12:23 → 12:40 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:25 → 12:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:30 → 12:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:35 → 12:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 12:40 → 13:01 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:45 → 13:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:50 → 13:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:55 → 13:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
13:00
 • 13:03 → 13:20 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:05 → 13:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:10 → 13:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:15 → 13:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 13:20 → 13:41 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:25 → 13:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:30 → 13:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:35 → 13:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 13:43 → 14:00 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:45 → 14:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:50 → 14:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:55 → 14:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
14:00
 • 14:00 → 14:21 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:05 → 14:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 14:10 → 14:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:15 → 14:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 14:23 → 14:40 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:25 → 14:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:30 → 14:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:35 → 14:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 14:40 → 15:01 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:45 → 15:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 14:50 → 15:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:55 → 15:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
15:00
 • 15:03 → 15:20 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:05 → 15:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:10 → 15:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:15 → 15:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:20 → 15:41 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:25 → 15:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:30 → 15:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:35 → 15:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:43 → 16:00 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:45 → 16:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 15:50 → 16:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:55 → 16:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
16:00
 • 16:00 → 16:21 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:05 → 16:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:10 → 16:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:15 → 16:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 16:23 → 16:40 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:25 → 16:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:30 → 16:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:35 → 16:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 16:40 → 17:01 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:45 → 17:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:50 → 17:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:55 → 17:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
17:00
 • 17:03 → 17:20 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:05 → 17:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:10 → 17:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:15 → 17:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:20 → 17:41 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:25 → 17:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17:30 → 17:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:35 → 17:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:43 → 18:00 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:45 → 18:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17:50 → 18:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:55 → 18:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
18:00
 • 18:00 → 18:21 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:05 → 18:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:10 → 18:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:15 → 18:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:23 → 18:40 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:25 → 18:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:30 → 18:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:35 → 18:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:40 → 19:01 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:45 → 19:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:50 → 19:11 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:55 → 19:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
19:00
 • 19:02 → 19:20 ( 18นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:05 → 19:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:10 → 19:31 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:15 → 19:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:20 → 19:41 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:25 → 19:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:30 → 19:51 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:35 → 19:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:40 → 20:01 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:45 → 20:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:50 → 20:11 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:55 → 20:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
20:00
 • 20:00 → 20:21 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:05 → 20:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 20:10 → 20:31 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:15 → 20:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:20 → 20:41 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:25 → 20:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:30 → 20:51 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:37 → 20:58 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:45 → 21:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:50 → 21:11 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:55 → 21:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
21:00
 • 21:00 → 21:21 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:08 → 21:29 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:17 → 21:38 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:24 → 21:45 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:29 → 21:50 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 21:34 → 21:55 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:42 → 22:03 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:49 → 22:10 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:57 → 22:18 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิอูระไคกัน
22:00
 • 22:05 → 22:26 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:12 → 22:33 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:19 → 22:40 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 22:24 → 22:45 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:32 → 22:53 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:41 → 23:02 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 22:50 → 23:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิอูระไคกัน
 • 22:59 → 23:20 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
23:00
 • 23:09 → 23:30 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:18 → 23:39 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 23:27 → 23:48 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง ชินากาว่า
 • 23:35 → 23:56 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 23:46 → 00:07 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:57 → 00:18 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
0:00
 • 00:08 → 00:29 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง วัดเซนกาคุจิ