อาคาบาเนะ ถึง ชินจูกุ

JR ไซเกวเส้น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR埼京線快速 : 14นาที ~
 • JR ไซเกวเส้น : 13นาที ~
 • JR埼京線通勤快速 : 14นาที ~
5:00
 • 05:36 → 05:50 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 05:44 → 05:58 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 05:53 → 06:06 ( 13นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
6:00
 • 06:03 → 06:18 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 06:10 → 06:24 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 06:17 → 06:31 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 06:23 → 06:37 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 06:28 → 06:43 ( 15นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 06:32 → 06:45 ( 13นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 06:37 → 06:51 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 06:41 → 06:55 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 06:49 → 07:03 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 06:53 → 07:08 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 06:57 → 07:12 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
7:00
 • 07:01 → 07:18 ( 17นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินจูกุ
 • 07:06 → 07:21 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 07:09 → 07:23 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 07:12 → 07:27 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 07:17 → 07:33 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 07:22 → 07:37 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 07:25 → 07:40 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 07:28 → 07:44 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 07:33 → 07:49 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 07:36 → 07:51 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 07:40 → 07:57 ( 17นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 07:45 → 08:00 ( 15นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 07:48 → 08:02 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 07:52 → 08:06 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 07:55 → 08:10 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 07:58 → 08:15 ( 17นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
8:00
 • 08:01 → 08:17 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:05 → 08:20 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 08:08 → 08:24 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:12 → 08:29 ( 17นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:15 → 08:31 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:20 → 08:35 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 08:23 → 08:38 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:26 → 08:43 ( 17นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:29 → 08:46 ( 17นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:32 → 08:47 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 08:36 → 08:52 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:39 → 08:54 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 08:43 → 08:57 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 08:46 → 09:00 ( 14นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:50 → 09:05 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 08:56 → 09:11 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:59 → 09:14 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
9:00
 • 09:02 → 09:17 ( 15นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 09:08 → 09:22 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:12 → 09:27 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 09:17 → 09:33 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 09:21 → 09:36 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:28 → 09:43 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 09:32 → 09:46 ( 14นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:38 → 09:53 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 09:42 → 09:55 ( 13นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:47 → 10:04 ( 17นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:52 → 10:06 ( 14นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 09:57 → 10:12 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
10:00
 • 10:06 → 10:22 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:11 → 10:25 ( 14นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 10:19 → 10:33 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:27 → 10:41 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:33 → 10:48 ( 15นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 10:40 → 10:54 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:46 → 11:02 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:51 → 11:06 ( 15นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 10:58 → 11:12 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
11:00
 • 11:06 → 11:21 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:11 → 11:26 ( 15นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 11:18 → 11:32 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:26 → 11:41 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:31 → 11:48 ( 17นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 11:38 → 11:52 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:46 → 12:02 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:51 → 12:06 ( 15นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 11:58 → 12:12 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
12:00
 • 12:06 → 12:20 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:11 → 12:26 ( 15นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 12:18 → 12:32 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:26 → 12:40 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:32 → 12:50 ( 18นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 12:38 → 12:52 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:46 → 13:01 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:51 → 13:05 ( 14นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 12:58 → 13:12 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
13:00
 • 13:06 → 13:21 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:11 → 13:26 ( 15นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 13:18 → 13:32 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:26 → 13:41 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:31 → 13:47 ( 16นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 13:38 → 13:51 ( 13นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:46 → 14:02 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:51 → 14:06 ( 15นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 13:58 → 14:12 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
14:00
 • 14:06 → 14:21 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 14:11 → 14:27 ( 16นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 14:18 → 14:32 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 14:27 → 14:42 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 14:31 → 14:48 ( 17นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 14:38 → 14:52 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 14:46 → 15:01 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 14:51 → 15:06 ( 15นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 14:58 → 15:12 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
15:00
 • 15:06 → 15:21 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:11 → 15:26 ( 15นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 15:18 → 15:32 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:26 → 15:40 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:31 → 15:48 ( 17นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 15:38 → 15:52 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:46 → 16:02 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:51 → 16:06 ( 15นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 15:58 → 16:12 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
16:00
 • 16:06 → 16:21 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 16:11 → 16:27 ( 16นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 16:18 → 16:32 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 16:26 → 16:41 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 16:31 → 16:48 ( 17นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 16:39 → 16:56 ( 17นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 16:46 → 17:01 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 16:51 → 17:06 ( 15นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 16:57 → 17:10 ( 13นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
17:00
 • 17:02 → 17:16 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 17:07 → 17:20 ( 13นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:11 → 17:27 ( 16นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 17:15 → 17:29 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:22 → 17:38 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:27 → 17:43 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 17:36 → 17:50 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 17:42 → 17:58 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:47 → 18:04 ( 17นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 17:51 → 18:06 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:57 → 18:13 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
18:00
 • 18:02 → 18:16 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:07 → 18:23 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 18:11 → 18:26 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:15 → 18:29 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 18:22 → 18:37 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:27 → 18:43 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 18:32 → 18:46 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:37 → 18:53 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 18:42 → 18:55 ( 13นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:47 → 19:03 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 18:50 → 19:04 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:56 → 19:11 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
19:00
 • 19:02 → 19:15 ( 13นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:07 → 19:22 ( 15นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 19:12 → 19:26 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:17 → 19:33 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 19:22 → 19:36 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:27 → 19:42 ( 15นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 19:32 → 19:46 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:36 → 19:50 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 19:42 → 19:57 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:47 → 20:03 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 19:51 → 20:05 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:57 → 20:12 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
20:00
 • 20:02 → 20:16 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:07 → 20:22 ( 15นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 20:12 → 20:26 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:15 → 20:30 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 20:22 → 20:36 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:26 → 20:41 ( 15นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 20:32 → 20:46 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:36 → 20:50 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 20:42 → 20:56 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:47 → 21:03 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 20:52 → 21:06 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:58 → 21:12 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
21:00
 • 21:02 → 21:16 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 21:07 → 21:23 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 21:11 → 21:27 ( 16นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 21:15 → 21:28 ( 13นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 21:22 → 21:37 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 21:27 → 21:41 ( 14นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 21:32 → 21:46 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 21:37 → 21:52 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 21:42 → 21:56 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 21:47 → 22:03 ( 16นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 21:52 → 22:06 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 21:57 → 22:12 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
22:00
 • 22:02 → 22:15 ( 13นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 22:07 → 22:21 ( 14นาที )
  JR埼京線通勤快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 22:12 → 22:26 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 22:17 → 22:32 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 22:22 → 22:36 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 22:27 → 22:44 ( 17นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 22:33 → 22:47 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 22:38 → 22:53 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 22:47 → 23:01 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 22:57 → 23:12 ( 15นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
23:00
 • 23:07 → 23:21 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 23:17 → 23:31 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง โอซากิ
 • 23:27 → 23:41 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 23:37 → 23:51 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 23:49 → 00:03 ( 14นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ