ชินโอซากะ ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)

เวลาที่ต้องการ