ชินโอซากะ ถึง ชินยามากุจิ

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 1โมง 52นาที ~
 • ซากุระ : 2โมง 0นาที ~
 • โคดาม่า : 3โมง 14นาที ~
 • ฮิการิ : 2โมง 32นาที ~
 • มิซูโฮ : 1โมง 53นาที ~
6:00
 • 06:06 → 08:38 ( 2โมง 32นาที )
  ひかり591号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:25 → 08:28 ( 2โมง 3นาที )
  さくら541号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:40 → 11:03 ( 3โมง 23นาที )
  こだま841号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:50 → 09:43 ( 1โมง 53นาที )
  みずほ605号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:56 → 09:49 ( 1โมง 53นาที )
  のぞみ273号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:04 → 10:04 ( 2โมง 0นาที )
  さくら545号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:41 → 10:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ3号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:32 → 12:55 ( 3โมง 23นาที )
  こだま845号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:41 → 11:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ9号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:20 → 12:22 ( 2โมง 2นาที )
  さくら551号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:37 → 13:55 ( 3โมง 18นาที )
  こだま847号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:41 → 12:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ15号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:37 → 14:55 ( 3โมง 18นาที )
  こだま849号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:41 → 13:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ19号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:41 → 14:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ23号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:41 → 15:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ27号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:41 → 16:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ31号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:41 → 17:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ35号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:23 → 18:23 ( 2โมง 0นาที )
  さくら563号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:41 → 18:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ39号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:20 → 19:23 ( 2โมง 3นาที )
  さくら565号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:37 → 20:55 ( 3โมง 18นาที )
  こだま861号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:41 → 19:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ43号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:37 → 21:55 ( 3โมง 18นาที )
  こだま865号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:41 → 20:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ47号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:37 → 22:51 ( 3โมง 14นาที )
  こだま867号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:41 → 21:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ53号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:20 → 22:23 ( 2โมง 3นาที )
  さくら573号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:41 → 22:33 ( 1โมง 52นาที )
  のぞみ57号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket