ชินโยโกฮาม่า ถึง นาโกย่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 1โมง 15นาที ~
 • โคดาม่า : 2โมง 18นาที ~
 • ฮิการิ : 1โมง 22นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:00 → 07:25 ( 1โมง 25นาที )
  ひかり533号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:11 → 07:27 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ99号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:18 → 07:34 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ1号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:33 → 07:50 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ3号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:39 → 08:08 ( 1โมง 29นาที )
  ひかり631号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:42 → 07:58 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ285号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:48 → 09:06 ( 2โมง 18นาที )
  こだま701号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:51 → 08:10 ( 1โมง 19นาที )
  のぞみ5号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:00 → 08:16 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ105号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:09 → 08:25 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ7号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:15 → 09:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま703号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:18 → 08:37 ( 1โมง 19นาที )
  のぞみ203号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:21 → 09:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり501号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:29 → 08:45 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ291号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:31 → 08:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ9号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:37 → 08:54 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ293号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:39 → 08:56 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ205号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:45 → 10:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま705号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:48 → 09:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ11号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:51 → 09:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり633号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:58 → 09:16 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ207号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:07 → 09:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ13号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:10 → 09:31 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ299号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:15 → 10:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま707号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:18 → 09:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ61号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:21 → 10:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり503号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:29 → 09:45 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ303号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:31 → 09:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ15号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:37 → 09:54 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ305号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:39 → 09:56 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ209号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:45 → 11:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま709号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:48 → 10:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ17号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:51 → 10:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり635号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:58 → 10:16 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ211号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:07 → 10:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ63号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:10 → 10:31 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ311号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:15 → 11:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま711号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:18 → 10:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ213号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:21 → 11:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり505号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:29 → 10:45 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ315号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:31 → 10:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ19号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:37 → 10:54 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ317号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:39 → 10:56 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ215号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:45 → 12:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま713号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:48 → 11:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ21号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:51 → 11:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり637号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:58 → 11:16 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ217号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:07 → 11:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ65号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:13 → 11:33 ( 1โมง 20นาที )
  のぞみ325号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:15 → 12:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま715号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:18 → 11:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ219号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:21 → 12:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり507号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:29 → 11:45 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ327号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:31 → 11:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ23号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:39 → 11:56 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ221号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:45 → 13:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま717号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:48 → 12:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ25号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:51 → 12:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり639号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:58 → 12:16 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ223号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:07 → 12:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ67号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:15 → 13:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま719号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:18 → 12:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ225号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:21 → 13:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり509号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:31 → 12:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ27号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:37 → 12:54 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ341号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:45 → 14:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま721号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:48 → 13:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ29号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:51 → 13:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり641号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:58 → 13:16 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ347号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:07 → 13:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ69号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:15 → 14:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま723号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:18 → 13:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ227号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:21 → 14:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり511号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:31 → 13:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ31号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:45 → 15:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま725号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:48 → 14:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ33号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:51 → 14:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり643号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:58 → 14:16 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ363号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:07 → 14:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ71号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:15 → 15:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま727号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:18 → 14:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ229号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:21 → 15:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり513号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:31 → 14:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ35号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:39 → 14:56 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ375号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:45 → 16:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま729号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:48 → 15:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ37号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:51 → 15:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり645号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:07 → 15:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ73号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:15 → 16:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま731号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:18 → 15:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ231号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:21 → 16:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり515号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:31 → 15:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ39号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:39 → 15:56 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ391号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:45 → 17:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま733号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:48 → 16:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ41号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:51 → 16:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり647号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:07 → 16:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ75号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:15 → 17:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま735号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:18 → 16:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ233号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:21 → 17:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり517号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:31 → 16:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ43号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:39 → 16:56 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ407号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:45 → 18:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま737号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:48 → 17:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ45号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:51 → 17:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり649号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:58 → 17:16 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ235号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:07 → 17:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ77号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:15 → 18:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま739号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:18 → 17:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ237号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:21 → 18:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり519号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:31 → 17:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ47号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:39 → 17:56 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ239号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:45 → 19:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま741号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:48 → 18:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ49号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:51 → 18:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり651号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:58 → 18:16 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ241号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:07 → 18:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ51号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:10 → 18:31 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ425号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:15 → 19:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま743号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:18 → 18:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ243号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:21 → 19:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり521号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:29 → 18:45 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ429号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:31 → 18:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ53号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:39 → 18:56 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ245号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:45 → 20:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま745号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:48 → 19:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ55号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:51 → 19:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり653号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:58 → 19:16 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ247号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:07 → 19:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ79号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:15 → 20:37 ( 2โมง 22นาที )
  こだま747号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:18 → 19:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ249号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:21 → 20:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり655号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:29 → 19:45 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ441号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:31 → 19:48 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ57号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:39 → 19:56 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ251号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:45 → 21:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま749号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:48 → 20:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ81号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:51 → 20:14 ( 1โมง 23นาที )
  ひかり657号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:58 → 20:16 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ253号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:10 → 20:31 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ59号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:15 → 21:36 ( 2โมง 21นาที )
  こだま751号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:18 → 20:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ255号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:21 → 21:01 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり659号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:29 → 20:45 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ83号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:39 → 20:56 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ85号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:45 → 22:04 ( 2โมง 19นาที )
  こだま753号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:48 → 21:09 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ459号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:51 → 21:13 ( 1โมง 22นาที )
  ひかり661号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:58 → 21:16 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ87号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:07 → 21:25 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ257号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:13 → 21:33 ( 1โมง 20นาที )
  のぞみ465号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:15 → 22:35 ( 2โมง 20นาที )
  こだま755号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:18 → 21:38 ( 1โมง 20นาที )
  のぞみ89号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:29 → 21:46 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ259号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:31 → 22:06 ( 1โมง 35นาที )
  ひかり663号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:39 → 21:55 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ91号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:45 → 23:06 ( 2โมง 21นาที )
  こだま757号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:51 → 22:10 ( 1โมง 19นาที )
  のぞみ93号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:00 → 22:20 ( 1โมง 20นาที )
  のぞみ475号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:13 → 22:31 ( 1โมง 18นาที )
  のぞみ95号
  ถึง ฮิเมจิ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:22 → 22:39 ( 1โมง 17นาที )
  のぞみ261号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:31 → 22:47 ( 1โมง 16นาที )
  のぞみ263号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:39 → 22:54 ( 1โมง 15นาที )
  のぞみ483号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:42 → 22:57 ( 1โมง 15นาที )
  のぞみ265号
  ถึง ชินโอซากะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:49 → 23:24 ( 1โมง 35นาที )
  ひかり667号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:21 → 23:49 ( 1โมง 28นาที )
  ひかり669号
  ถึง นาโกย่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket