เกียวโต ถึง สันโนมิยะ (JR)

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น : 1โมง 24นาที ~
 • JR東海道山陽本線快速 : 1โมง 4นาที ~
 • JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่ : 51นาที ~
 • จูปาฮะคุโต : 48นาที ~
5:00
 • 05:02 → 06:33 ( 1โมง 31นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 05:21 → 06:26 ( 1โมง 5นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 05:24 → 06:48 ( 1โมง 24นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 05:43 → 06:53 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 05:51 → 07:20 ( 1โมง 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
6:00
 • 06:00 → 07:30 ( 1โมง 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 06:07 → 07:13 ( 1โมง 6นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 06:29 → 07:33 ( 1โมง 4นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 06:44 → 07:48 ( 1โมง 4นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 06:58 → 08:03 ( 1โมง 5นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
7:00
 • 07:00 → 08:31 ( 1โมง 31นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:06 → 07:56 ( 50นาที )
  スーパーはくと1号
  ถึง คุระโยชิ
 • 07:06 → 08:19 ( 1โมง 13นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:14 → 08:06 ( 52นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:15 → 08:46 ( 1โมง 31นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:21 → 08:34 ( 1โมง 13นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 07:29 → 08:22 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 07:30 → 09:01 ( 1โมง 31นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:36 → 08:49 ( 1โมง 13นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:44 → 08:37 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:45 → 09:16 ( 1โมง 31นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:52 → 09:04 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:59 → 08:52 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
8:00
 • 08:01 → 09:31 ( 1โมง 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 08:07 → 09:19 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 08:14 → 09:07 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 08:16 → 09:46 ( 1โมง 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 08:22 → 09:34 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 08:29 → 09:22 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 08:31 → 10:01 ( 1โมง 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 08:37 → 09:49 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 08:44 → 09:36 ( 52นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 08:46 → 10:16 ( 1โมง 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 08:51 → 09:42 ( 51นาที )
  スーパーはくと3号
  ถึง คุระโยชิ
 • 08:52 → 10:04 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
9:00
 • 09:00 → 09:52 ( 52นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 09:01 → 10:30 ( 1โมง 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:07 → 10:19 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 09:14 → 10:06 ( 52นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 09:17 → 10:45 ( 1โมง 28นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:23 → 10:34 ( 1โมง 11นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 09:29 → 10:21 ( 52นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 09:32 → 11:00 ( 1โมง 28นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:39 → 10:49 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 09:45 → 10:36 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 09:47 → 11:15 ( 1โมง 28นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:54 → 11:04 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
10:00
 • 10:00 → 10:51 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 10:02 → 11:30 ( 1โมง 28นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 10:09 → 11:19 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 10:15 → 11:06 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 10:24 → 11:34 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 10:30 → 11:21 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 10:39 → 11:49 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 10:45 → 11:36 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 10:54 → 11:42 ( 48นาที )
  スーパーはくと5号
  ถึง คุระโยชิ
 • 10:54 → 12:04 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
11:00
 • 11:00 → 11:51 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 11:09 → 12:19 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 11:15 → 12:06 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 11:24 → 12:34 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 11:30 → 12:21 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 11:39 → 12:49 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 11:45 → 12:36 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 11:54 → 13:04 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
12:00
 • 12:00 → 12:51 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 12:09 → 13:19 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 12:15 → 13:06 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 12:24 → 13:34 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 12:30 → 13:21 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 12:39 → 13:49 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 12:45 → 13:36 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 12:54 → 13:42 ( 48นาที )
  スーパーはくと7号
  ถึง คุระโยชิ
 • 12:54 → 14:04 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
13:00
 • 13:00 → 13:51 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 13:09 → 14:19 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 13:15 → 14:06 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 13:24 → 14:34 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 13:30 → 14:21 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 13:39 → 14:49 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 13:45 → 14:36 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 13:54 → 15:04 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
14:00
 • 14:00 → 14:51 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 14:09 → 15:19 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:15 → 15:06 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 14:24 → 15:34 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:30 → 15:21 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 14:39 → 15:49 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:45 → 15:36 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 14:54 → 15:42 ( 48นาที )
  スーパーはくと9号
  ถึง ทตโตริ
 • 14:54 → 16:04 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
15:00
 • 15:00 → 15:51 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 15:09 → 16:19 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 15:15 → 16:06 ( 51นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 15:17 → 16:46 ( 1โมง 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:24 → 16:35 ( 1โมง 11นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 15:30 → 16:22 ( 52นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 15:32 → 17:01 ( 1โมง 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:39 → 16:50 ( 1โมง 11นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 15:45 → 16:37 ( 52นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 15:47 → 17:16 ( 1โมง 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:54 → 17:05 ( 1โมง 11นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
16:00
 • 16:00 → 16:52 ( 52นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:01 → 17:31 ( 1โมง 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:08 → 17:20 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:15 → 17:07 ( 52นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 16:16 → 17:46 ( 1โมง 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:23 → 17:35 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 16:29 → 17:22 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:31 → 18:01 ( 1โมง 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:38 → 17:50 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 16:44 → 17:37 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 16:46 → 18:16 ( 1โมง 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:53 → 18:05 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:56 → 17:44 ( 48นาที )
  スーパーはくと11号
  ถึง คุระโยชิ
 • 16:58 → 18:31 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:59 → 17:52 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
17:00
 • 17:08 → 18:20 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 17:13 → 18:46 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:14 → 18:07 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 17:23 → 18:35 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 17:28 → 19:01 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:29 → 18:22 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 17:38 → 18:50 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 17:43 → 19:16 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:44 → 18:37 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 17:53 → 19:05 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 17:58 → 19:31 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:59 → 18:52 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
18:00
 • 18:08 → 19:20 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 18:13 → 19:46 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:14 → 19:07 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 18:23 → 19:35 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:28 → 20:01 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:29 → 19:22 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 18:38 → 19:50 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 18:43 → 20:16 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:44 → 19:37 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 18:53 → 20:05 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:58 → 20:31 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:59 → 19:52 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
19:00
 • 19:08 → 20:20 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 19:13 → 20:46 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:14 → 20:07 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 19:23 → 20:35 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 19:28 → 21:01 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:29 → 20:22 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 19:35 → 20:26 ( 51นาที )
  スーパーはくと13号
  ถึง ทตโตริ
 • 19:38 → 20:50 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 19:43 → 21:16 ( 1โมง 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:44 → 20:37 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 19:53 → 21:05 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 19:58 → 21:32 ( 1โมง 34นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:59 → 20:52 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
20:00
 • 20:08 → 21:20 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 20:13 → 21:52 ( 1โมง 39นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 20:14 → 21:07 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 20:24 → 21:37 ( 1โมง 13นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 20:29 → 21:22 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง คามิโกริ
 • 20:37 → 22:12 ( 1โมง 35นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
 • 20:44 → 21:57 ( 1โมง 13นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คามิโกริ
 • 20:49 → 21:42 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 20:57 → 22:32 ( 1โมง 35นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
21:00
 • 21:04 → 22:17 ( 1โมง 13นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 21:09 → 22:02 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 21:17 → 22:52 ( 1โมง 35นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 21:24 → 22:37 ( 1โมง 13นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 21:29 → 22:22 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 21:37 → 23:12 ( 1โมง 35นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 21:45 → 22:57 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คามิโกริ
 • 21:49 → 22:42 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 21:57 → 23:31 ( 1โมง 34นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
22:00
 • 22:05 → 23:17 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:09 → 23:02 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 22:17 → 23:51 ( 1โมง 34นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 22:25 → 23:37 ( 1โมง 12นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:29 → 23:22 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:49 → 23:42 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:52 → 00:02 ( 1โมง 10นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
23:00
 • 23:09 → 00:41 ( 1โมง 32นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 23:29 → 00:22 ( 53นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง นิชิอากาชิ