สนามบินฮาเนดะ ถึง สนามบินนางาซากิ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินนางาซากิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JAL : 1โมง 55นาที ~
 • ANA : 1โมง 55นาที ~
 • SNA : 1โมง 55นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:05 → 09:00 ( 1โมง 55นาที )
  SNA31
  ถึง สนามบินนางาซากิ
 • 07:20 → 09:15 ( 1โมง 55นาที )
  JAL605
  ถึง สนามบินนางาซากิ
8:00
 • 08:25 → 10:20 ( 1โมง 55นาที )
  ANA661
  ถึง สนามบินนางาซากิ
9:00
 • 09:35 → 11:30 ( 1โมง 55นาที )
  SNA33
  ถึง สนามบินนางาซากิ
10:00
 • 10:10 → 12:05 ( 1โมง 55นาที )
  JAL607
  ถึง สนามบินนางาซากิ
 • 10:50 → 12:45 ( 1โมง 55นาที )
  ANA663
  ถึง สนามบินนางาซากิ
12:00
 • 12:45 → 14:40 ( 1โมง 55นาที )
  JAL609
  ถึง สนามบินนางาซากิ
13:00
 • 13:00 → 14:55 ( 1โมง 55นาที )
  SNA35
  ถึง สนามบินนางาซากิ
 • 13:50 → 15:45 ( 1โมง 55นาที )
  JAL611
  ถึง สนามบินนางาซากิ
16:00
 • 16:45 → 18:40 ( 1โมง 55นาที )
  ANA667
  ถึง สนามบินนางาซากิ
17:00
 • 17:45 → 19:45 ( 2โมง 0นาที )
  JAL613
  ถึง สนามบินนางาซากิ
18:00
 • 18:40 → 20:35 ( 1โมง 55นาที )
  SNA37
  ถึง สนามบินนางาซากิ
19:00
 • 19:25 → 21:20 ( 1โมง 55นาที )
  ANA669
  ถึง สนามบินนางาซากิ
 • 19:30 → 21:25 ( 1โมง 55นาที )
  JAL615
  ถึง สนามบินนางาซากิ