สนามบินฮาเนดะ ถึง สนามบินฮิโรชิม่า

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินฮิโรชิมา) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JAL : 1โมง 30นาที ~
 • ANA : 1โมง 30นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:50 → 08:20 ( 1โมง 30นาที )
  JAL253
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
7:00
 • 07:05 → 08:35 ( 1โมง 30นาที )
  ANA671
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
8:00
 • 08:20 → 09:50 ( 1โมง 30นาที )
  ANA673
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
 • 08:35 → 10:05 ( 1โมง 30นาที )
  JAL255
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
9:00
 • 09:25 → 10:55 ( 1โมง 30นาที )
  ANA675
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
10:00
 • 10:15 → 11:45 ( 1โมง 30นาที )
  JAL257
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
 • 10:35 → 12:05 ( 1โมง 30นาที )
  ANA677
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
11:00
 • 11:55 → 13:25 ( 1โมง 30นาที )
  JAL259
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
13:00
 • 13:15 → 14:45 ( 1โมง 30นาที )
  ANA679
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
14:00
 • 14:40 → 16:10 ( 1โมง 30นาที )
  JAL263
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
 • 14:55 → 16:25 ( 1โมง 30นาที )
  ANA681
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
17:00
 • 17:55 → 19:25 ( 1โมง 30นาที )
  JAL265
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
18:00
 • 18:10 → 19:40 ( 1โมง 30นาที )
  ANA683
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
19:00
 • 19:25 → 20:55 ( 1โมง 30นาที )
  ANA685
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
 • 19:55 → 21:25 ( 1โมง 30นาที )
  JAL267
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า
20:00
 • 20:30 → 22:00 ( 1โมง 30นาที )
  ANA687
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า