อุสึโนะมิยะ ถึง โตเกียว

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายอุเอโนะโตเกียว : 1โมง 47นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
4:00
 • 04:37 → 06:25 ( 1โมง 48นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
5:00
 • 05:40 → 07:41 ( 2โมง 1นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
6:00
 • 06:14 → 08:14 ( 2โมง 0นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
7:00
 • 07:00 → 08:53 ( 1โมง 53นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 07:45 → 09:36 ( 1โมง 51นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
8:00
 • 08:05 → 10:00 ( 1โมง 55นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 08:29 → 10:30 ( 2โมง 1นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
9:00
 • 09:07 → 10:56 ( 1โมง 49นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 09:23 → 11:16 ( 1โมง 53นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
10:00
 • 10:06 → 11:56 ( 1โมง 50นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 10:21 → 12:16 ( 1โมง 55นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 10:45 → 12:36 ( 1โมง 51นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
11:00
 • 11:15 → 13:17 ( 2โมง 2นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
12:00
 • 12:12 → 14:16 ( 2โมง 4นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
13:00
 • 13:18 → 15:17 ( 1โมง 59นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
14:00
 • 14:16 → 16:17 ( 2โมง 1นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
15:00
 • 15:13 → 17:21 ( 2โมง 8นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
16:00
 • 16:14 → 18:04 ( 1โมง 50นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
17:00
 • 17:15 → 19:05 ( 1โมง 50นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 17:35 → 19:34 ( 1โมง 59นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
18:00
 • 18:04 → 19:51 ( 1โมง 47นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
19:00
 • 19:00 → 20:52 ( 1โมง 52นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 19:13 → 21:11 ( 1โมง 58นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 19:59 → 21:51 ( 1โมง 52นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
20:00
 • 20:24 → 22:20 ( 1โมง 56นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 20:49 → 22:40 ( 1โมง 51นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
21:00
 • 21:09 → 23:00 ( 1โมง 51นาที )
  JR上野東京ライン
  ถึง ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)