อุสึโนะมิยะ ถึง โตเกียว

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • นาซูโนะ : 52นาที ~
 • ยามาบีโกะ : 49นาที ~
 • ชุบาสะ : 49นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:27 → 07:20 ( 53นาที )
  なすの254号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:51 → 07:44 ( 53นาที )
  なすの258号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:03 → 07:56 ( 53นาที )
  なすの260号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:11 → 08:04 ( 53นาที )
  なすの262号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:23 → 08:16 ( 53นาที )
  やまびこ202号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:35 → 08:28 ( 53นาที )
  なすの264号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:43 → 08:36 ( 53นาที )
  やまびこ204号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:11 → 09:04 ( 53นาที )
  やまびこ206号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:23 → 09:12 ( 49นาที )
  つばさ122号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:23 → 09:12 ( 49นาที )
  やまびこ122号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:33 → 09:28 ( 55นาที )
  なすの268号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:06 → 10:00 ( 54นาที )
  やまびこ208号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:19 → 10:08 ( 49นาที )
  やまびこ126号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:35 → 10:24 ( 49นาที )
  やまびこ50号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:59 → 10:48 ( 49นาที )
  つばさ128号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:59 → 10:48 ( 49นาที )
  やまびこ128号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:12 → 11:08 ( 56นาที )
  なすの270号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:23 → 11:16 ( 53นาที )
  やまびこ52号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:35 → 11:24 ( 49นาที )
  やまびこ54号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:59 → 11:48 ( 49นาที )
  つばさ132号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:59 → 11:48 ( 49นาที )
  やまびこ132号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:21 → 12:16 ( 55นาที )
  なすの272号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:35 → 12:24 ( 49นาที )
  やまびこ134号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:58 → 12:48 ( 50นาที )
  つばさ136号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:21 → 13:16 ( 55นาที )
  なすの274号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:35 → 13:24 ( 49นาที )
  やまびこ56号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:59 → 13:48 ( 49นาที )
  つばさ138号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:59 → 13:48 ( 49นาที )
  やまびこ138号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:21 → 14:16 ( 55นาที )
  やまびこ212号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:35 → 14:24 ( 49นาที )
  やまびこ58号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:59 → 14:48 ( 49นาที )
  つばさ140号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:59 → 14:48 ( 49นาที )
  やまびこ140号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:21 → 15:16 ( 55นาที )
  なすの276号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:35 → 15:24 ( 49นาที )
  やまびこ60号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:59 → 15:48 ( 49นาที )
  つばさ142号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:59 → 15:48 ( 49นาที )
  やまびこ142号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:21 → 16:16 ( 55นาที )
  やまびこ214号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:35 → 16:24 ( 49นาที )
  やまびこ62号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:59 → 16:48 ( 49นาที )
  つばさ144号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:59 → 16:48 ( 49นาที )
  やまびこ144号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:21 → 17:16 ( 55นาที )
  なすの278号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:35 → 17:24 ( 49นาที )
  やまびこ64号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:47 → 17:36 ( 49นาที )
  つばさ88号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:58 → 17:48 ( 50นาที )
  つばさ146号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:58 → 17:48 ( 50นาที )
  やまびこ146号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:04 → 17:56 ( 52นาที )
  なすの292号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:21 → 18:16 ( 55นาที )
  やまびこ216号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:35 → 18:24 ( 49นาที )
  やまびこ66号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:47 → 18:36 ( 49นาที )
  つばさ148号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:47 → 18:36 ( 49นาที )
  やまびこ148号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:59 → 18:48 ( 49นาที )
  つばさ150号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:59 → 18:48 ( 49นาที )
  やまびこ150号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:21 → 19:16 ( 55นาที )
  なすの280号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:37 → 19:28 ( 51นาที )
  やまびこ152号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:58 → 19:48 ( 50นาที )
  つばさ154号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:58 → 19:48 ( 50นาที )
  やまびこ154号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:22 → 20:20 ( 58นาที )
  なすの282号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:50 → 20:44 ( 54นาที )
  やまびこ218号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:59 → 20:48 ( 49นาที )
  つばさ156号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:59 → 20:48 ( 49นาที )
  やまびこ156号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:23 → 21:12 ( 49นาที )
  やまびこ68号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:47 → 21:44 ( 57นาที )
  やまびこ220号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:10 → 22:00 ( 50นาที )
  やまびこ70号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:35 → 22:24 ( 49นาที )
  つばさ158号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:54 → 22:48 ( 54นาที )
  やまびこ222号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:27 → 23:20 ( 53นาที )
  やまびこ72号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:38 → 23:28 ( 50นาที )
  つばさ160号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:54 → 23:44 ( 50นาที )
  やまびこ74号
  ถึง โตเกียว
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket