ซักผ้า / ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณ ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

สถานีอื่น ๆ:

ประเภทอื่นๆ