Shin-osaka

JR San'yo Shinkansen for Hakata/Kagoshimachuo

Filter Trains :  All Hikari Sakura Kodama Mizuho Nozomi
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 7

 • 56
  Nozomi
  Nozomi 273
  Hakata
 • 8

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 3
  Hakata
 • 9

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 9
  Hakata
 • 10

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 15
  Hakata
 • 11

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 19
  Hakata
 • 12

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 23
  Hakata
 • 13

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 27
  Hakata
 • 14

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 31
  Hakata
 • 15

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 35
  Hakata
 • 16

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 39
  Hakata
 • 17

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 43
  Hakata
 • 18

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 47
  Hakata
 • 19

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 53
  Hakata
 • 20

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 57
  Hakata