Shin-osaka

JR San'yo Shinkansen for Hakata/Kagoshimachuo

Filter Trains :  All Hikari Sakura Kodama Mizuho Nozomi
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 7

 • 40
  Kodama
  Kodama 841
  Hakata
 • 8

 • 9

 • 32
  Kodama
  Kodama 845
  Hakata
 • 10

 • 37
  Kodama
  Kodama 847
  Hakata
 • 11

 • 37
  Kodama
  Kodama 849
  Hakata
 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 37
  Kodama
  Kodama 861
  Hakata
 • 18

 • 37
  Kodama
  Kodama 865
  Hakata
 • 19

 • 37
  Kodama
  Kodama 867
  Hakata
 • 20