Shin-osaka

JR San'yo Shinkansen for Hakata/Kagoshimachuo

Filter Trains :  All Hikari Sakura Kodama Mizuho Nozomi
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 06
  Hikari
  Hikari 591
  Hakata
  25
  Sakura
  Sakura 541
  Kagoshimachuo
 • 7

 • 40
  Kodama
  Kodama 841
  Hakata
  50
  Mizuho
  Mizuho 605
  Kagoshimachuo
  56
  Nozomi
  Nozomi 273
  Hakata
 • 8

 • 04
  Sakura
  Sakura 545
  Kagoshimachuo
  41
  Nozomi
  Nozomi 3
  Hakata
 • 9

 • 32
  Kodama
  Kodama 845
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 9
  Hakata
 • 10

 • 20
  Sakura
  Sakura 551
  Kagoshimachuo
  37
  Kodama
  Kodama 847
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 15
  Hakata
 • 11

 • 37
  Kodama
  Kodama 849
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 19
  Hakata
 • 12

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 23
  Hakata
 • 13

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 27
  Hakata
 • 14

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 31
  Hakata
 • 15

 • 41
  Nozomi
  Nozomi 35
  Hakata
 • 16

 • 23
  Sakura
  Sakura 563
  Kagoshimachuo
  41
  Nozomi
  Nozomi 39
  Hakata
 • 17

 • 20
  Sakura
  Sakura 565
  Kagoshimachuo
  37
  Kodama
  Kodama 861
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 43
  Hakata
 • 18

 • 37
  Kodama
  Kodama 865
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 47
  Hakata
 • 19

 • 37
  Kodama
  Kodama 867
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 53
  Hakata
 • 20

 • 20
  Sakura
  Sakura 573
  Kumamoto
  41
  Nozomi
  Nozomi 57
  Hakata