Shin-osaka

JR San'yo Shinkansen for Hakata/Kagoshimachuo

Filter Trains :  All Mizuho Hikari Sakura Kodama Nozomi
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 7

 • 11
  Nozomi
  Nozomi 271
  Hakata
  56
  Nozomi
  Nozomi 273
  Hakata
 • 8

 • 18
  Nozomi
  Nozomi 99
  Hakata
  24
  Nozomi
  Nozomi 1
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 3
  Hakata
 • 9

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 5
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 7
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 9
  Hakata
 • 10

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 11
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 13
  Hakata
  32
  Nozomi
  Nozomi 61
  Hiroshima
  41
  Nozomi
  Nozomi 15
  Hakata
 • 11

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 17
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 63
  Hiroshima
  41
  Nozomi
  Nozomi 19
  Hakata
 • 12

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 21
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 65
  Hiroshima
  41
  Nozomi
  Nozomi 23
  Hakata
 • 13

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 25
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 67
  Hiroshima
  41
  Nozomi
  Nozomi 27
  Hakata
 • 14

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 29
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 69
  Hiroshima
  41
  Nozomi
  Nozomi 31
  Hakata
 • 15

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 33
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 71
  Hiroshima
  41
  Nozomi
  Nozomi 35
  Hakata
 • 16

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 37
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 73
  Hiroshima
  41
  Nozomi
  Nozomi 39
  Hakata
 • 17

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 41
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 75
  Hiroshima
  41
  Nozomi
  Nozomi 43
  Hakata
 • 18

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 45
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 77
  Hiroshima
  41
  Nozomi
  Nozomi 47
  Hakata
 • 19

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 49
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 51
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 53
  Hakata
 • 20

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 55
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 79
  Hiroshima
  41
  Nozomi
  Nozomi 57
  Hakata
 • 21

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 81
  Hiroshima
  23
  Nozomi
  Nozomi 59
  Hakata
  38
  Nozomi
  Nozomi 83
  Hiroshima
 • 22

 • 08
  Nozomi
  Nozomi 87
  Hiroshima
  29
  Nozomi
  Nozomi 89
  Hiroshima