Shin-osaka

JR San'yo Shinkansen for Hakata/Kagoshimachuo

Filter Trains :  All Mizuho Hikari Sakura Kodama Nozomi
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 25
  Sakura
  Sakura 541
  Kagoshimachuo
  50
  Sakura
  Sakura 543
  Kagoshimachuo
 • 7

 • 8

 • 04
  Sakura
  Sakura 545
  Kagoshimachuo
  53
  Sakura
  Sakura 547
  Kagoshimachuo
 • 9

 • 20
  Sakura
  Sakura 549
  Kagoshimachuo
 • 10

 • 20
  Sakura
  Sakura 551
  Kagoshimachuo
 • 11

 • 20
  Sakura
  Sakura 553
  Kagoshimachuo
 • 12

 • 20
  Sakura
  Sakura 555
  Kagoshimachuo
 • 13

 • 23
  Sakura
  Sakura 557
  Kagoshimachuo
 • 14

 • 23
  Sakura
  Sakura 559
  Kagoshimachuo
 • 15

 • 23
  Sakura
  Sakura 561
  Kagoshimachuo
 • 16

 • 23
  Sakura
  Sakura 563
  Kagoshimachuo
 • 17

 • 20
  Sakura
  Sakura 565
  Kagoshimachuo
  47
  Sakura
  Sakura 567
  Kagoshimachuo
 • 18

 • 20
  Sakura
  Sakura 569
  Kagoshimachuo
 • 19

 • 20
  Sakura
  Sakura 571
  Kagoshimachuo
 • 20

 • 20
  Sakura
  Sakura 573
  Kumamoto
 • 21

 • 22