ข้อมูลเหตุภัยพิบัติ


แผ่นดินไหว / ภูเขาไฟระเบิด

 • แผ่นดินไหว
 • ภูเขาไฟระเบิด
 1. Northern Ibaraki Pref

  ความรุนแรงสูงสุด : 3

  2020.09.20 09:04

 2. Northern Ibaraki Pref

  ความรุนแรงสูงสุด : 3

  2020.09.17 14:00

 3. Offshore Iwate Pref

  ความรุนแรงสูงสุด : 3

  2020.09.17 09:17

ขนาด:

ความลึก:
การแจ้งเตือนสึนามิ:

 1. Nishinoshima

  2019.12.16 15:00

  type Near-crater Warning
 2. Kuchinoerabujima

  2019.10.28 00:15

  type Near-crater Warning
 3. Sakurajima

  2016.02.05 19:14

  type a.k.a. Near-crater Warning

บทความที่เกี่ยวข้อง

- โทรฉุกเฉิน -