ชินโทสุ

JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) สำหรับ โทสุ/ฮาคาตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations