โมโทมาจิ (สายฮันชิน)

สายหลักฮันชิน สำหรับ อุเมดะ (สายฮันชิน)/โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations