นะบาริ

คินเท็ตสึสายโอซากะ สำหรับ โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 区間準急 快速急行 準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations