นาโกย่า

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ กิฟุ/ไมบาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 新快速 区間快速 特別快速 特急 快速 ライナー
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 37
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  โอกากิ
 • 6

 • 10
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  23
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  โอกากิ
  32
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  44
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  46
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 7

 • 00
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  02
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  12
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  16
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  22
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  31
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  36
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  43
  特急
  ひだ1号
  ทาคายามะ
  50
  特急
  しらさぎ1号
  คานาซาวะ
  52
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  54
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  59
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
 • 8

 • 11
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  13
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  20
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  25
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  31
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  33
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  43
  特急
  ひだ3号
  โทยามะ
  45
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  50
  特急
  しらさぎ3号
  คานาซาวะ
  55
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 9

 • 07
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  09
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  18
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  23
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  29
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  36
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  39
  特急
  ひだ5号
  ฮิดะฟุรุคาวะ
  41
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  45
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  特急
  しらさぎ5号
  คานาซาวะ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 10

 • 00
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  30
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  45
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  特急
  ひだ7号
  โทยามะ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 11

 • 00
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  30
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  43
  特急
  ひだ9号
  ทาคายามะ
  45
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  特急
  しらさぎ7号
  คานาซาวะ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 12

 • 00
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  30
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  45
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  特急
  ひだ11号
  โทยามะ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 13

 • 00
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  30
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  45
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  特急
  しらさぎ9号
  คานาซาวะ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 14

 • 00
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  30
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  45
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  特急
  ひだ13号
  โทยามะ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 15

 • 00
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  30
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  45
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  特急
  しらさぎ11号
  คานาซาวะ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 16

 • 00
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  03
  特急
  ひだ15号
  ทาคายามะ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  30
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  45
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 17

 • 00
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  30
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  35
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  45
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  特急
  しらさぎ13号
  คานาซาวะ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 18

 • 00
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  02
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  10
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  12
  特急
  ひだ17号
  ทาคายามะ
  15
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  20
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  30
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  32
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  40
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  45
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  50
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 19

 • 00
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  02
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  10
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  15
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  20
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  30
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  32
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  40
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  45
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  48
  特急
  しらさぎ15号
  คานาซาวะ
  50
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 20

 • 00
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  เซกีกะฮาระ
  17
  特急
  ひだ19号
  ทาคายามะ
  20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  30
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  35
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  45
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 21

 • 00
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  18
  ライナー
  ホームライナー大垣1号
  โอกากิ
  20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  30
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  35
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  45
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 22

 • 00
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  18
  ライナー
  ホームライナー大垣3号
  โอกากิ
  20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  30
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  45
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  50
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
 • 23

 • 00
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  07
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  15
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  25
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  กิฟุ
  32
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  เซกีกะฮาระ
  45
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  โอกากิ
  57
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
 • 0

 • 02
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  โอกากิ