โทโยฮาชิ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ ฮามะมัตสึ/ชิซุโอกะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations