ทาการะสูกะ

JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ) สำหรับ อามางาซากิ (JR)/โอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 51
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  คิซุ (เกียวโต)
 • 5

 • 15
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  สูอิตะ (JR)
  24
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  คิซุ (เกียวโต)
  37
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  เกียวโต
  51
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
 • 6

 • 04
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  10
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  18
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  21
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  สิเจียวนาวาเตะ
  24
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  สิเจียวนาวาเตะ
  27
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  34
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  37
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  มัตสึอิยามาเตะ
  46
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  49
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  56
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  เกียวทานาเบะ
  59
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 7

 • 05
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  09
  特急
  こうのとり2号
  ชินโอซากะ
  12
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  14
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  19
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  21
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  25
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  32
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  35
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  สิเจียวนาวาเตะ
  39
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  42
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  นากาโอะ (โอซากะ)
  45
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  49
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  นากาโอะ (โอซากะ)
  53
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  57
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 8

 • 00
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  07
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  09
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  14
  特急
  こうのとり4号
  ชินโอซากะ
  17
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  21
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ฮานะเท็น
  27
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  30
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  39
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  สิเจียวนาวาเตะ
  41
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  45
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  51
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  55
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  58
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
 • 9

 • 11
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  คิซุ (เกียวโต)
  15
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  18
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  27
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โดชิชะมาเอะ
  30
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  คิซุ (เกียวโต)
  44
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  49
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โดชิชะมาเอะ
  52
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  特急
  こうのとり8号
  ชินโอซากะ
  58
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 10

 • 08
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  21
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  24
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  26
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โดชิชะมาเอะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  53
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
 • 11

 • 00
  特急
  こうのとり10号
  ชินโอซากะ
  08
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  23
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  53
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
 • 12

 • 00
  特急
  こうのとり12号
  ชินโอซากะ
  08
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  23
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  53
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
 • 13

 • 08
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  23
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  53
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
 • 14

 • 00
  特急
  こうのとり14号
  ชินโอซากะ
  08
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  23
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  53
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
 • 15

 • 08
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  23
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  51
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  54
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 16

 • 00
  特急
  こうのとり18号
  ชินโอซากะ
  08
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  23
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  48
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  50
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  53
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  59
  特急
  こうのとり20号
  ชินโอซากะ
 • 17

 • 08
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  20
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  26
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  47
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  50
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  53
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  59
  特急
  こうのとり22号
  ชินโอซากะ
 • 18

 • 08
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  20
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  26
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  50
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  56
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 19

 • 06
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  10
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  13
  特急
  こうのとり24号
  ชินโอซากะ
  20
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  26
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  36
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  50
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  56
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 20

 • 06
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  10
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  21
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  36
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  51
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  54
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  57
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 21

 • 06
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  นาระ
  13
  特急
  こうのとり28号
  ชินโอซากะ
  21
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  27
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  43
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  58
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 22

 • 01
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  18
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ทาคัตสึกิ (JR)
  27
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  สิเจียวนาวาเตะ
  51
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  มัตสึอิยามาเตะ
  58
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  สิเจียวนาวาเตะ
 • 23

 • 22
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ฮานะเท็น
  35
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  41
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ