โยนาโกะ

JR สายหลักซันอิน(เกียวโต-โยนาโกะ) สำหรับ คุระโยชิ/ทตโตริ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations