ไมบาระ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ กิฟุ/นาโกย่า

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 新快速 特別快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations