ไมบาระ

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ เกียวโต/ฮิเมจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 特急 新快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations