สนามบินฟุกุโอกะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินฟุกุโอกะ) สำหรับ สนามบินฮาเนดะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด SFJ SKY ANA JAL

  7

 • 00
  SFJ
  SFJ40
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  00
  SKY
  SKY002
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  00
  ANA
  ANA240
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  05
  JAL
  JAL300
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  25
  JAL
  JAL302
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 8

 • 00
  ANA
  ANA242
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  20
  JAL
  JAL304
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  50
  SKY
  SKY004
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 9

 • 00
  ANA
  ANA244
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  10
  SFJ
  SFJ42
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  15
  JAL
  JAL306
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  40
  ANA
  ANA1076
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 10

 • 00
  JAL
  JAL308
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  10
  SKY
  SKY006
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  20
  ANA
  ANA246
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 11

 • 00
  JAL
  JAL310
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  05
  ANA
  ANA248
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  45
  ANA
  ANA250
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  55
  SFJ
  SFJ44
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 12

 • 00
  JAL
  JAL312
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  05
  SKY
  SKY008
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  25
  ANA
  ANA252
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  50
  SFJ
  SFJ46
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  55
  JAL
  JAL314
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 13

 • 15
  ANA
  ANA254
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  45
  SKY
  SKY012
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 14

 • 00
  JAL
  JAL316
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  05
  ANA
  ANA256
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  15
  SFJ
  SFJ48
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  35
  SKY
  SKY014
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 15

 • 00
  JAL
  JAL318
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  05
  SKY
  SKY016
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  10
  ANA
  ANA258
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  55
  SFJ
  SFJ50
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 16

 • 00
  JAL
  JAL320
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  15
  SKY
  SKY018
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  15
  ANA
  ANA260
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  50
  JAL
  JAL322
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 17

 • 05
  ANA
  ANA262
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  30
  JAL
  JAL324
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  35
  SKY
  SKY020
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  40
  ANA
  ANA264
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 18

 • 00
  JAL
  JAL326
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  35
  ANA
  ANA266
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  40
  SKY
  SKY022
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 19

 • 00
  SFJ
  SFJ52
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  00
  JAL
  JAL328
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  15
  ANA
  ANA268
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  50
  ANA
  ANA270
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 20

 • 00
  SKY
  SKY024
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  05
  JAL
  JAL330
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  50
  ANA
  ANA272
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
 • 21

 • 00
  JAL
  JAL332
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  05
  SFJ
  SFJ54
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  15
  SKY
  SKY026
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
  20
  ANA
  ANA274
  สนามบินฮาเนดะ
  จอง
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-18 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป