ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ สึรุกะ/โอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations