ชินากาว่า

JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ) สำหรับ โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 6

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち1号
  อิวากิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 7

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  湘南2号
  โตเกียว
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ51号
  ทาคาฮางิ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  湘南4号
  โตเกียว
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち3号
  เซ็นได
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  湘南6号
  โตเกียว
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 8

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち5号
  อิวากิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 9

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  湘南12号
  โตเกียว
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ55号
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  湘南14号
  โตเกียว
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち7号
  อิวากิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 10

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ57号
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち9号
  อิวากิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 11

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ59号
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち11号
  อิวากิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 12

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ61号
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  踊り子4号
  โตเกียว
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち13号
  เซ็นได
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 13

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ63号
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち15号
  อิวากิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
 • 14

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ65号
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  踊り子8号
  โตเกียว
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  踊り子8号
  โตเกียว
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち17号
  อิวากิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
 • 15

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ67号
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  踊り子10号
  โตเกียว
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち19号
  เซ็นได
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
 • 16

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ69号
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ทาคาฮางิ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サフィール踊り子2号
  โตเกียว
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち21号
  อิวากิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
 • 17

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  02
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ71号
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  踊り子16号
  โตเกียว
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  踊り子16号
  โตเกียว
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち23号
  อิวากิ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 18

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  07
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ73号
  ทาคาฮางิ
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  33
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち25号
  อิวากิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 19

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  09
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ75号
  คัตสึตะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  33
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち27号
  อิวากิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 20

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ77号
  ทาคาฮางิ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  32
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち29号
  อิวากิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 21

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  02
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ79号
  คัตสึตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ81号
  ทาคาฮางิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  มาเอะบาชิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 22

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ83号
  สึชิอุระ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  23
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ85号
  คัตสึตะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โตเกียว
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 23

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โตเกียว
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โตเกียว
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โตเกียว
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โตเกียว