ฮาคาตะ

ฟุกุโอกะเทศบาลสายสนามบิน สำหรับ เมย์โนะฮามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 30
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  50
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 6

 • 07
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  17
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  29
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  43
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  51
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 7

 • 00
  普通
  福岡市営空港線
  นิชิคารัตสึ
  06
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  13
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  22
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  32
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  52
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  58
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 8

 • 02
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  05
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  08
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  14
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  17
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  21
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  26
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  30
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  33
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  39
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  45
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  48
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  51
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  54
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  59
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
 • 9

 • 02
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  05
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  08
  快速
  福岡市営空港線快速
  นิชิคารัตสึ
  14
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  26
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  32
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  40
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  43
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  51
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  54
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 10

 • 02
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  08
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  15
  快速
  福岡市営空港線快速
  นิชิคารัตสึ
  23
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  28
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  46
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  55
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 11

 • 00
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  06
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  51
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  57
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 12

 • 05
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  35
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  50
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  57
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 13

 • 05
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  50
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  57
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 14

 • 05
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  21
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  50
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  57
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 15

 • 05
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  35
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  50
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  56
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 16

 • 06
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  35
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  43
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นฟุกาเอะ
  52
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
 • 17

 • 01
  普通
  福岡市営空港線
  นิชิคารัตสึ
  09
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  16
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  22
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  29
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  46
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  52
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  58
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
 • 18

 • 02
  快速
  福岡市営空港線快速
  นิชิคารัตสึ
  09
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  14
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  18
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  22
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  29
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  35
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  43
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  50
  快速
  福岡市営空港線快速
  นิชิคารัตสึ
  56
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
 • 19

 • 00
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  07
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  14
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  26
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  33
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  38
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  44
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  50
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  56
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 20

 • 02
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  07
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  16
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  22
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  29
  普通
  福岡市営空港線
  คารัตสึ
  37
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  44
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  53
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 21

 • 00
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  06
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  16
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  คารัตสึ
  34
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  40
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  45
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  54
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
 • 22

 • 04
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  11
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  18
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  25
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  31
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  40
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  49
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  58
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
 • 23

 • 08
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  15
  普通
  福岡市営空港線
  นิชิคารัตสึ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  38
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  47
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
  54
  普通
  福岡市営空港線
  เมย์โนะฮามะ
 • 0

 • 07
  普通
  福岡市営空港線
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ