นันบะ (สายนันไค)

นันไคสายโคยะ สำหรับ โกคุราคุบาชิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 急行 区間急行 準急 特急 快速急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations