มินามิชิโทเสะ

JR สายชิโตเสะ(นูมาโนฮาตะ-ชิโรอิชิ) สำหรับ ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)/ชิโรอิชิ (สายหลักฮาโกดาเตะ)/ซัปโปโร

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations