ฮิกาชิคานากาว่า

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น สำหรับ โยโกฮาม่า/คันไน

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  47
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 5

 • 04
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  19
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  32
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  45
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  54
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 6

 • 04
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  15
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  26
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  42
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  54
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 7

 • 04
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  12
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  19
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  25
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  31
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  38
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  42
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 8

 • 00
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  07
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  12
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  16
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  21
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  25
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  30
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  35
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  41
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  47
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  50
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  57
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
 • 9

 • 01
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  07
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  11
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  20
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  26
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  30
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  36
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  40
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  44
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  52
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  56
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  58
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
 • 10

 • 02
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  06
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  11
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  15
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  22
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  32
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  35
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  42
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  52
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
 • 11

 • 02
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  12
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  22
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  26
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  32
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  42
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  46
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  52
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
 • 12

 • 02
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  06
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  12
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  22
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  26
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  32
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  42
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  46
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  52
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
 • 13

 • 02
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  06
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  12
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  22
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  26
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  32
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  42
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  46
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  52
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
 • 14

 • 02
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  06
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  12
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  22
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  26
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  32
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  42
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  46
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  52
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
 • 15

 • 02
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  06
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  12
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  22
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  26
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  31
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  36
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  41
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  52
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  56
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
 • 16

 • 01
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  06
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  12
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  20
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  24
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  31
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  36
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  42
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  46
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
 • 17

 • 02
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  06
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  12
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  16
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  21
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  26
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
  41
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  46
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  51
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  56
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ซากุระกิโจ
 • 18

 • 05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  14
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  27
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  31
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  35
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  51
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  54
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  59
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 19

 • 03
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  06
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  10
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  14
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  19
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  22
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  27
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  31
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  36
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  46
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  50
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  55
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  59
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
 • 20

 • 03
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  08
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  16
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  20
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  27
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  30
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  36
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  47
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  51
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  55
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
 • 21

 • 00
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  15
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  20
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  25
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  31
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  40
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  45
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  51
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  58
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
 • 22

 • 07
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  14
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  20
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  26
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  30
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  37
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  42
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  46
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  50
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  58
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
 • 23

 • 01
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  17
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  30
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  36
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  44
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  51
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  59
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 0

 • 05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  18
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  30
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ