โตเกียว

อุเอโนะ

JR โฮคุริคุชินคันเซ็น(ผ่านทางนากาโน่) สำหรับ นากาโน่/สึรุกะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ฮาคุทากะ อาซาม่า
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 28
  ฮาคุทากะ
  はくたか551号
  คานาซาวะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
  52
  อาซาม่า
  あさま601号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 23番ホーム
 • 7

 • 24
  อาซาม่า
  あさま603号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 23番ホーム
  52
  ฮาคุทากะ
  はくたか553号
  คานาซาวะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 8

 • 41
  ฮาคุทากะ
  はくたか555号
  คานาซาวะ
  ชานชาลา: 23番ホーム
 • 9

 • 04
  อาซาม่า
  あさま605号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 20番ホーム
  44
  อาซาม่า
  あさま607号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 23番ホーム
 • 10

 • 33
  ฮาคุทากะ
  はくたか559号
  คานาซาวะ
  ชานชาลา: 23番ホーム
 • 11

 • 04
  อาซาม่า
  あさま609号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 23番ホーム
  24
  ฮาคุทากะ
  はくたか561号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 12

 • 04
  อาซาม่า
  あさま611号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 22番ホーム
  24
  ฮาคุทากะ
  はくたか563号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 13

 • 04
  อาซาม่า
  あさま613号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 20番ホーム
  24
  ฮาคุทากะ
  はくたか565号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 23番ホーム
 • 14

 • 04
  อาซาม่า
  あさま615号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 21番ホーム
  24
  ฮาคุทากะ
  はくたか567号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 15

 • 04
  อาซาม่า
  あさま617号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 23番ホーム
  24
  ฮาคุทากะ
  はくたか569号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
  52
  อาซาม่า
  あさま619号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 16

 • 32
  ฮาคุทากะ
  はくたか571号
  คานาซาวะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
  52
  อาซาม่า
  あさま621号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 23番ホーム
 • 17

 • 32
  อาซาม่า
  あさま623号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 18

 • 40
  อาซาม่า
  あさま625号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 19

 • 04
  ฮาคุทากะ
  はくたか575号
  คานาซาวะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
  32
  อาซาม่า
  あさま627号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 20

 • 12
  ฮาคุทากะ
  はくたか577号
  คานาซาวะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  อาซาม่า
  あさま629号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 21

 • 28
  อาซาม่า
  あさま631号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 22

 • 08
  อาซาม่า
  あさま633号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 22番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-18 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป