สึชิอุระ

JR เจียวบันเส้น สำหรับ อุเอโนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 22
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
 • 6

 • 05
  特急
  ときわ52号
  ชินากาว่า
  13
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  28
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  31
  特急
  ときわ54号
  อุเอโนะ
  36
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  45
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  59
  特急
  ときわ56号
  ชินากาว่า
 • 7

 • 07
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  17
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  32
  特急
  ひたち2号
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  57
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 8

 • 06
  特急
  ときわ58号
  ชินากาว่า
  19
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  39
  特急
  ひたち4号
  ชินากาว่า
  42
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 9

 • 00
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  09
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  20
  特急
  ときわ60号
  ชินากาว่า
  30
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  44
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
 • 10

 • 00
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  13
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  特急
  ときわ62号
  ชินากาว่า
  28
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  50
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 11

 • 13
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  特急
  ときわ64号
  ชินากาว่า
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 12

 • 12
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  26
  特急
  ときわ66号
  ชินากาว่า
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 13

 • 12
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  26
  特急
  ときわ68号
  ชินากาว่า
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 14

 • 12
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  26
  特急
  ときわ70号
  ชินากาว่า
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 15

 • 10
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  26
  特急
  ときわ72号
  ชินากาว่า
  32
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  50
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
 • 16

 • 10
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  特急
  ときわ74号
  ชินากาว่า
  28
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  41
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 17

 • 00
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  13
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  特急
  ときわ76号
  ชินากาว่า
  28
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  45
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 18

 • 02
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  15
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  24
  特急
  ときわ78号
  ชินากาว่า
  32
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  49
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 19

 • 00
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  12
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  24
  特急
  ときわ80号
  ชินากาว่า
  30
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
 • 20

 • 12
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  24
  特急
  ときわ82号
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  58
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 21

 • 17
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  24
  特急
  ときわ84号
  ชินากาว่า
  45
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  56
  特急
  ひたち30号
  ชินากาว่า
 • 22

 • 04
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  16
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  24
  特急
  ときわ86号
  ชินากาว่า
  39
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
 • 23

 • 25
  普通
  JR常磐線
  อาบิโกะ (จังหวัดชิบะ)