เท็นโนจิ

JR โอซากาคันเจียวเส้น สำหรับ สึรุฮาชิ/เกียวบาชิ (โอซากะ)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 49
  普通
  JR大阪環状線
 • 5

 • 09
  普通
  JR大阪環状線
  21
  普通
  JR大阪環状線
  34
  普通
  JR大阪環状線
  43
  普通
  JR大阪環状線
  52
  普通
  JR大阪環状線
 • 6

 • 06
  普通
  JR大阪環状線
  17
  普通
  JR大阪環状線
  27
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  36
  普通
  JR大阪環状線
  45
  普通
  JR大阪環状線
  53
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
 • 7

 • 01
  普通
  JR大阪環状線
  08
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  20
  普通
  JR大阪環状線
  26
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  31
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  36
  普通
  JR大阪環状線
  41
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  47
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  52
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  56
  普通
  JR大阪環状線
 • 8

 • 02
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  07
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  11
  普通
  JR大阪環状線
  17
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  22
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  26
  普通
  JR大阪環状線
  32
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  37
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  41
  普通
  JR大阪環状線
  47
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  52
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  56
  普通
  JR大阪環状線
 • 9

 • 02
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  07
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  11
  普通
  JR大阪環状線
  18
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  23
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  33
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  38
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  50
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 10

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  00
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  11
  普通
  JR大阪環状線
  15
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  20
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  27
  普通
  JR大阪環状線
  30
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  45
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 11

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  00
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  20
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  30
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  45
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 12

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  00
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  20
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  30
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  45
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 13

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  00
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  20
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  30
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  45
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 14

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  00
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  20
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  30
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  45
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 15

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  00
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  20
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  30
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  45
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  54
  普通
  JR大阪環状線
  59
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  59
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
 • 16

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  09
  普通
  JR大阪環状線
  14
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  24
  普通
  JR大阪環状線
  29
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  39
  普通
  JR大阪環状線
  44
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  48
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  54
  普通
  JR大阪環状線
  59
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  59
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
 • 17

 • 03
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  09
  普通
  JR大阪環状線
  14
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  18
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  21
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  29
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  33
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  33
  普通
  JR大阪環状線
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  36
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  44
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  48
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  51
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  59
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  59
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
 • 18

 • 03
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  06
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  14
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  18
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  21
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  29
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  33
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  36
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  44
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  48
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  48
  普通
  JR大阪環状線
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  51
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  59
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  59
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
 • 19

 • 03
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  06
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  14
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  18
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  21
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  29
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  33
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  36
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  44
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  48
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  51
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  59
  普通
  JR大阪環状線
  ฮิเนโนะ
 • 20

 • 03
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  06
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  14
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  18
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  21
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  29
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  33
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  36
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  44
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  48
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  51
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 21

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  09
  普通
  JR大阪環状線
  14
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  โกะโบ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  31
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  39
  普通
  JR大阪環状線
  45
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  51
  普通
  JR大阪環状線
  56
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
 • 22

 • 01
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  01
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  06
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  06
  普通
  JR大阪環状線
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  12
  普通
  JR大阪環状線
  18
  普通
  JR大阪環状線
  ฮิเนโนะ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  35
  普通
  JR大阪環状線
  46
  普通
  JR大阪環状線
  56
  普通
  JR大阪環状線
  ฮิเนโนะ
 • 23

 • 05
  普通
  JR大阪環状線
  17
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  26
  普通
  JR大阪環状線
  โอซากะ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  48
  普通
  JR大阪環状線
  โอซากะ