นากะฮามะ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ สึรุกะ/ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 新快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations