นาคาโมสุ

นันไคสายโคยะ สำหรับ โกคุราคุบาชิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations