ชะยะมาจิ

JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า) สำหรับ โคจิมะ/ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations