โออิตะ

JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) สำหรับ สะอิกิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 18
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
  35
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
 • 7

 • 00
  特急
  にちりん1号
  สนามบินมิยาซากิ
  12
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
  21
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  อุสุกิ(รถบัส)
  47
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
 • 8

 • 16
  特急
  にちりん3号
  สนามบินมิยาซากิ
  19
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  อุสุกิ(รถบัส)
  50
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
 • 9

 • 15
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
  50
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  อุสุกิ(รถบัส)
 • 10

 • 08
  特急
  にちりんシーガイア5号
  สนามบินมิยาซากิ
  57
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
 • 11

 • 34
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
  50
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
 • 12

 • 07
  特急
  にちりん7号
  สนามบินมิยาซากิ
  28
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
  52
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
 • 13

 • 22
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  อุสุกิ(รถบัส)
  45
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  อุสุกิ(รถบัส)
 • 14

 • 06
  特急
  にちりん9号
  สนามบินมิยาซากิ
  27
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
 • 15

 • 11
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
  25
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
  43
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  อุสุกิ(รถบัส)
 • 16

 • 06
  特急
  にちりん11号
  สนามบินมิยาซากิ
  10
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
  23
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โอไซ
  50
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
 • 17

 • 06
  特急
  にちりん13号
  สนามบินมิยาซากิ
  11
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โอไซ
  22
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
  49
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
 • 18

 • 06
  特急
  にちりん15号
  มินามิมิยาซากิ
  09
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
  19
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
  43
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  อุสุกิ(รถบัส)
  49
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
 • 19

 • 03
  特急
  ソニック41号
  สะอิกิ
  15
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
  43
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
 • 20

 • 08
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
  19
  特急
  にちりん17号
  มินามิมิยาซากิ
  31
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
 • 21

 • 12
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
  47
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
 • 22

 • 19
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  สะอิกิ
  46
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  โกซากิ
 • 23

 • 30
  普通
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  อุสุกิ(รถบัส)