สนามบินโอซากะ

สายการบิน([โอซากะ]อิทามิกูโก-สนามบินฮานามากิ) สำหรับ สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด JAL