ไดโคกุโจ

OsakaMetro四つ橋線 สำหรับ สูมิโนะเอะโคเอ็น

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 19
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  29
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  39
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  49
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 6

 • 09
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  19
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  29
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  39
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  47
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  53
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 7

 • 04
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  09
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  13
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  17
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  21
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  25
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  29
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  33
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  37
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  41
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  45
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  49
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  53
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  56
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 8

 • 02
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  04
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  07
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  13
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  15
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  18
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  21
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  24
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  26
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  29
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  32
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  35
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  37
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  43
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  48
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  51
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  54
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  57
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
 • 9

 • 02
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  08
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  13
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  19
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  21
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  24
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  27
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  30
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  38
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  42
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  54
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  58
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 10

 • 04
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 11

 • 04
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 12

 • 04
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 13

 • 04
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 14

 • 04
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 15

 • 04
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  53
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 16

 • 07
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  14
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  21
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  35
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  41
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  45
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  48
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  55
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 17

 • 02
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  06
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  09
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  13
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  23
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  27
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  30
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  37
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  41
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  44
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  48
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  51
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  55
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 18

 • 02
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  09
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  12
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  19
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  23
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  26
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  30
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  33
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  37
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  44
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  47
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  51
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  54
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  58
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 19

 • 01
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  08
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  12
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  23
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  27
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  31
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  36
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  41
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  51
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  56
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 20

 • 01
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  06
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  11
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  21
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  26
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  31
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  36
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  41
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  51
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  56
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 21

 • 01
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  08
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  15
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  23
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  31
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 22

 • 00
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  30
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 23

 • 00
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  19
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  29
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  39
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  49
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 0

 • 15
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)